ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กล้องกระจายเสียงสำหรับผู้พิการสายตา

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ระบบที่เปรียบเหมือนดวงตาอะไหล่ให้กับผู้พิการทางสายตานี้ใช้ง่าย แค่ติดอุปกรณ์เข้ากับขาแว่น กล้องที่เพิ่มขึ้นมาจะทำหน้าที่เป็นตาดวงใหม่ พร้อมแจ้งเตือนให้รู้ด้วยซอฟต์แวร์แปลสิ่งที่กล้องเห็นให้เป็นเสียง ระบุวัตถุต่างๆ พร้อมบอกข้อมูลที่เห็นในทันที เช่น เมื่อเข้าร้านอาหาร เพียงส่องกล้องไปยังเมนู มันก็จะบอกให้รู้ทุกอย่างเหมือนตาเห็น หรือเวลาเดินไปตามท้องถนนหนทาง แว่นก็จะบอกได้ว่ามีวัตถุใดกีดขวาง ฯลฯ

 

เทคโนโลยี bone conduction ที่ส่งเสียงโดยตรง นอกจากนี้ผู้ใส่ยังได้ยินเสียงรอบข้างได้ทำให้ปลอดภัยมาขึ้น อุปกรณ์ตัวนี้สามารถอ่านข้อความ, สัญลักษณ์หรือป้ายต่างๆ คอยดูสัญญาณจราจร บอกชื่อวัตถุต่างๆ ทุกครั้งที่หันไปมอง…แต่ราคาสูงถึง 2,500$ หรือ 75,000 บาท ผู้พิการสายตาต้องรวยก่อนถึงจะมีใช้

 

 

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก