ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ประดิษฐ์กล้องช่วย แม่ตาพิการเห็นลูก

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ วันที่ 30 มกราคม 2558
หญิงมีครรภ์ชาวแคนาดา ซึ่งตาพิการมองอะไรไม่เห็นสามารถกลับมองเห็นทารก
ทุกวันนี้ในวงการออนไลน์ กำลังสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ที่เข้าชม เมื่อได้เห็นวีดิโอภาพของหญิงมีครรภ์ชาวแคนาดา ซึ่งตาพิการมองอะไรไม่เห็นสามารถกลับมองเห็นทารก ลูกคนแรกของนางได้เป็นครั้งแรกด้วยความยินดีปรีดา หญิงผู้เป็นมารดาชื่อว่า แคทธี่ เบทซ์ ตามภาพวีดิโอนั้น มารดาผู้น่าสงสารกำลังอุ้มเลือดเนื้อเชื้อไขตัวแดงๆของตน ยืนอยู่ข้างเตียงด้วยสีหน้าอันตื่นเต้น นางเป็นคนเคราะห์ร้ายที่ต้องประสบเคราะห์กรรมเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมทำให้มองไม่เห็นโดยสิ้นเชิง แต่ที่กลับมามองเห็นได้อีก ก็เนื่องจากได้ใช้อุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยหูฟัง พร้อมด้วยไมโครโฟนสวมอยู่ที่ตา อุปกรณ์นี้เป็นเครื่องมือที่เรียกว่าเครื่องช่วยการเห็น สามารถจะทำให้เห็นภาพวีดิโอได้
 
อย่างไรก็ดี อุปกรณ์ชิ้นนี้ยังมีราคาสูงอยู่ ดังนั้นผู้พิการทางสายตาที่มองไม่เห็นที่พอจะมองเห็นภาพได้บ้าง แต่มีฐานะยากจนคงจะไม่อาจหามาใช้ได้ ด้วยราคาของมันสูงถึง 495,000 บาท.

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก