ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์เรียง ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
401 “สารนายกรัฐมนตรีวันไม้เท้าขาว, อาชีพเกษตรกรรมของคนตาบอด” บทความ 2 กุมภาพันธ์ 2016 451
402 “สิทธิคนพิการ ตอน 1” บทความ 20 เมษายน 2017 374
403 “สิทธิคนพิการ ตอน 2” บทความ 4 พฤษภาคม 2017 353
404 “สิ่งอำนวยความสะดวก” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 369
405 “ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กออทิสติก” บทความ 4 มกราคม 2017 491
406 “หน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพ สำหรับเด็กพิการ” บทความ 18 มกราคม 2017 389
407 “อ.ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ” บทความ 29 กันยายน 2016 408
408 “อ.มณเฑียร บุญตัน กรรมการสิทธิคนพิการของสหประชาชาติ” บทความ 19 พฤษภาคม 2017 346
409 “องค์กรแห่งความเข้มแข็ง จ.เชียงใหม่ (สมาคมคนตาบอด)” บทความ 23 กุมภาพันธ์ 2021 1
410 “อาชีพขายตรง” บทความ 26 กรกฎาคม 2016 364
411 “อาชีพคนพิการตามมาตรา 35” บทความ 17 มิถุนายน 2019 164
412 “อาชีพคนพิการทางสติปัญญา” บทความ 6 สิงหาคม 2019 174
413 “อาชีพอิสระของคนพิการตามมาตรา 35” บทความ 4 กรกฎาคม 2017 323
414 “เกาะเกร็ดโมเดล” บทความ 18 กรกฎาคม 2017 388
415 “เงินกองทุนของคนพิการ” บทความ 14 มีนาคม 2018 303
416 “เงินสงเคราะห์ - ปรับที่อยู่ผู้พิการ” ที่หายไป บทความ 1 มิถุนายน 2018 488
417 “เทคนิคการสอนลูกดาวน์ซินโดรมให้เต้นเก่ง/เรียนหนังสือ ป.ตรี” บทความ 3 มิถุนายน 2016 802
418 “เล่นเส้น” อุปกรณ์วาดเขียนสำหรับผู้พิการทางสายตา บทความ 19 สิงหาคม 2013 1,192
419 “เส้นทางชีวิตของผู้นำสตรีพิการ ตอนที่ 1” บทความ 13 พฤศจิกายน 2019 134
420 “เส้นทางชีวิตของผู้นำสตรีพิการ ตอนที่ 2” บทความ 17 พฤศจิกายน 2019 152

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก