ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“การสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา”

บทสัมภาษณ์ : คุณกิตติภูมิ สืบสาย ออกอากาศ : วันอาทิตย์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

         มีนโยบายที่จะผลักดันให้นครลำปางเป็นนครแห่งความสุข และทางจังหวัดลำปาง ยังได้รับเลือกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้เป็นเมืองทางเลือก ที่ต้องห้าม…พลาด Plus ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ 2.3 ล้านล้านบาท จากการท่องเที่ยวภายในปี 2559 ภายใต้สโลแกนเดิม “เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา” ดังนั้นเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว จ.ลำปาง จึงได้เตรียมจัดงาน “สืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร” ขึ้น เพื่อเป็นกิจกรรมกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของจังหวัด สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน อีกทั้งเพื่อเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วม และความสามัคคีให้เกิดแก่หมู่เหล่าประชาชน ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนชาวลำปางได้เกิดความภาคภูมิใจตระหนักและเห็นคุณค่าในการที่จะธำรงเอกลักษณ์ประเพณีที่งดงามไว้ และช่วยกันสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู นำเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนนักท่องเที่ยว

          สำหรับการจัดงาน    นายกิตติภูมิ นามวงศ์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง และนางกาญจนา ประชาพิพัฒน์ ผู้แทนเจ้านายฝ่ายเหนือสืบสายเจ้าเจ็ดตนกล่าวว่า การจัดงาน “สืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร” เป็นกิจกรรมประเพณีของ จ.ลำปาง ที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อระลึกถึงเกียรติคุณ “พ่อเจ้าหนานทิพย์ช้าง” ในฐานะอดีตเจ้าผู้ครองนครลำปาง ผู้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญในการกู้บ้านแปงเมืองให้เป็นปกติสุขร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองสืบมาชั่วลูกชั่วหลาน ปีนี้ได้กำหนดจัดงานขึ้น 2 วันระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2559 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไปภายในงานมีกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม เพื่อเล่าขานเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตอันเป็นอัตลักษณ์ของชาวลำปาง ด้วยงานภูมิปัญญาแบบพื้นบ้านล้านนา ทั้งการแสดงดนตรี สะล้อ ซอ ซึง การจัดแสดงสินค้าทางวัฒนธรรม สินค้าโอทอป รวมไปถึงการจัดพิธีสักการะบวงสรวงอนุสาวรีย์พ่อเจ้าหนานทิพย์ช้าง ที่ได้จัดเตรียมให้มีขบวนแห่สุดอลังการโดยเฉพาะคืนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่ช่วงเวลา 18.00 น. จะได้ชมการแสดงชุดใหญ่สุดอลังการ กับการแสดง แสง สี เสียง สื่อประสม ชุด “ตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นครล้านนา”

         ทั้งนี้ กิจกรรมทั้งหมดจะจัดขึ้น ที่บริเวณอนุสาวรีย์พ่อเจ้าหนานทิพย์ช้าง หรือ พระยาสุลวลือไชยสงคราม ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดลำปาง โทร 0-5426-5070, สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง โทร 0-5431-2254.

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก