ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“การพัฒนาศักยภาพด้านการแสดงของคนพิการ”

บทสัมภาษณ์ : คุณสุดารัตน์ ศรีสุกานต์ หรือ ครูเปิ้ล จากสถาบันไอดีโอ้ ออกอากาศ : วันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

        โครงการที่ต้องการส่งเสริม สนับสนุนความสามารถในการแสดงออกด้านดนตรีของคนพิการ ให้พวกเขาได้ใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ รวมถึงพัฒนาศักยภาพให้ถึงขีดสูงสุดที่จะทำได้     การแสดงหรือโชว์ คืออีกหัวใจหลักที่จะทำให้เจ้าของบทเพลงสามารถสื่ออารมณ์ ความรู้สึกให้เข้าถึงและมัดใจผู้ที่ได้รับชมและรับฟังได้อย่างสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ด้วยเนื้อร้องที่กลั่นกรอง ทำนองที่สร้างสรรค์จากคนพิการ พวกเขาล้วนมีหัวใจที่ใฝ่ฝันและต้องการเป็นศิลปินสามารถยืนโชว์อย่างองอาจบนเวทีที่ไม่ว่าจะเล็กหรือใหเพื่อถ่ายทอดเสียงเพลง คำร้อง ทำนอง ทำให้ผู้ชมที่เขาอาจมองไม่เห็นก็ตาม มีความสุขในขณะที่ได้รับฟังหรือแม้แต่แอบคิดถึงและชื่นชมพวกเขายามที่กลับไปแล้ว ทำให้เกิดเป็นกำลังใจต่อไป

 

        การส่งเสริมความสามารถด้านดนตรีของคนพิการเพื่อให้เป็นที่ยอมรับได้อย่างแท้จริง มีโอกาสในการก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพและสามารถที่จะดำรงชีวิตด้วยงานด้านดนตรีได้นั้น นอกจากการมีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่ดี หรือมีผลงานเพลงคุณภาพแล้ว การแสดงหรือการโชว์บนเวทีเพื่อที่ให้ผู้ชมได้รับอรรถรสและความบันเทิงในการชมการแสดงอย่างเต็มที่และสมบูรณ์โดยมองข้ามผ่านความบกพร่องไปจนหมดสิ้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

 

         ปัญหาที่ทำให้การแสดงหรือการโชว์บนเวทีของคนพิการขาดอรรถรสในการชม มีสาเหตุมาจากการขาดทักษะการแสดงบนเวทีของนักร้องและนักดนตรีคนพิการ ปัจจุบันมีสถาบันการสอนดนตรีและศิลปะการแสดงอยู่มากมายแต่ก็ยังไม่มีหลักสูตรการเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการแสดงสำหรับคนพิการโดยเฉพาะ ถึงแม้ว่านักร้องและนักดนตรีพิการจะมีข้อจำกัดทางร่างกายแต่ ศดพ. เชื่อว่าพวกเขาสามารถนำเสนอการแสดงหรือโชว์ที่ดีได้เฉกเช่นกับศิลปินทั่วไป หากได้รับการฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพจนถึงขีดสูงสุด และได้รวบรวมปัญหาในการพัฒนาศักยภาพด้านการแสดงของคนพิการแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

 

1. ด้านหลักสูตร: ต้องการหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรเฉพาะที่จะบริหารการอบรมและมีมาตรฐานที่เหมาะสมสำหรับคนพิการ

 

2. ด้านบุคลากร: ต้องการผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถพิเศษเฉพาะด้านและมีความเข้าใจความพิการ

 

3. ด้านสถานที่: ต้องเป็นสถานที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและมีความเหมาะสมสำหรับผู้เรียนซึ่งเป็นคนพิการ

 

4. ด้านอุปกรณ์: ต้องมีลักษณะพิเศษและมีความเหมาะสมกับความพิการประเภทต่างๆ

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก