ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
141 สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศ สำนักงานน่านร่วมกับจังหวัดน่านเปิดโครงการเมืองไทยสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลด โลก ร้อน ข่าวประชาคมอาเซียน 55
142 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา จัดงาน “Betong Halal International Fair (BHIF 2018)” มหกรรมฮาลาลนานาชาติเบตง 2018 อย่างยิ่งใหญ่ ข่าวประชาคมอาเซียน 52
143 ศอ.บต. หนุนการพัฒนาด้านภาษา เตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนา จชต. เชื่อมโยงทุกมิติโดยไร้รอยต่อ ข่าวประชาคมอาเซียน 51
144 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ร่วมแถลงข่าวมหกรรมอาหารฮาลาลนานาชาติ 2018 ข่าวประชาคมอาเซียน 53
145 กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีประกาศให้ปี 2562 เป็นปีแห่งวัฒนธรรมไทยและปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 55
146 นายกรัฐมนตรี มอบหมายผู้เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลเมืองอัจฉริยะ เพื่อเร่งขับเคลื่อนให้แล้วเสร็จ ตามผลที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 33 ข่าวประชาคมอาเซียน 64
147 นายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชีย เห็นพ้องเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าระหว่างกัน เพื่อความเข้มแข็ง ข่าวประชาคมอาเซียน 63
148 รายงานพิเศษ เดินหน้าอาเซียน "ไทยรับตำแหน่งประธานอาเซียน" ข่าวประชาคมอาเซียน 62
149 "บิ๊กตู่" ชง 3 ข้อมุ่งสู่ประชาคมศก.เอเชียตะวันออก ยินดีพัฒนาการคาบสมุทรเกาหลี ข่าวประชาคมอาเซียน 58
150 นายกรัฐมนตรี เตรียมเดินทางร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 33 ที่สิงคโปร์ วันที่ 13-15 พ.ย.2561 ข่าวประชาคมอาเซียน 71
151 ไทยเตรียมหยิบยกปัญหาขยะทะเลร่วมหารือกับประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนในเดือนมีนาคมปีหน้า ข่าวประชาคมอาเซียน 64
152 อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผย FTA ไทย-ญี่ปุ่น ดันตัวเลขการค้าปี 2561 โตต่อเนื่องกว่าร้อยละ 12 ข่าวประชาคมอาเซียน 59
153 วท.นครศรีธรรมราช มีนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้น เพราะเด็กมั่นใจว่า จบแล้วมีงานทำ โดยสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และสาขายานยนต์ เป็นสาขายอดนิยม ข่าวประชาคมอาเซียน 68
154 จังหวัดหนองคาย ร่วมกับภาคเอกชน จัดงานแถลงข่าว "หนองคาย อาเซียน มาราธอน" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ข่าวประชาคมอาเซียน 70
155 พาณิชย์จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมเสวนา "อดีตสู่อนาคต ตลาดประชารัฐต้องชม" ประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐต้องชม แห่งที่ 1 ของหวัดหนองคาย ข่าวประชาคมอาเซียน 62
156 ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จ.กาญจนบุรี เตรียมจัดงานยุวเกษตรกรโลก 1 พ.ย. 61 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานยุวเกษตรกรไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ข่าวประชาคมอาเซียน 66
157 การประชุมสมาคมสวนสัตว์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(SEAZA) ครั้งที่ 26 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ข่าวประชาคมอาเซียน 62
158 รมช.ศธ.ร่วมประชุมกำหนดแผนบูรณาการด้านการศึกษาภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมเผยเตรียมชูระยอง นำร่องนวัตกรรมการศึกษา รับ EEC ข่าวประชาคมอาเซียน 72
159 รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ ตรวจเยี่ยม “โครงการผักร่วมใจ” และ “ตลาดสินค้า Q” เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค พร้อมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ข่าวประชาคมอาเซียน 72
160 10 ชาติอาเซียนร่วมปฏิญญายอกยาการ์ตาใช้มิติวัฒนธรรมสร้างสันติภาพ พร้อมเดินหน้าจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรในเวทีโลกตลอดปีหน้า ข่าวประชาคมอาเซียน 63

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก