ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รัฐสภาไทยพร้อมจัดการประชุมระหว่างคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนกับผู้นำอาเซียน เพื่อผลักดันการทำงานร่วมกับอาเซียนให้ประชาคมอาเซียนบรรลุวิสัยทัศน์อาเซียน 2025 และสู่วิสัยทัศน์อาเซียน 2040

วันที่ลงข่าว: 20/06/19

        นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เลขานุการประธานรัฐสภา แถลงความพร้อมที่รัฐสภาไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการหารือระหว่างคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนกับผู้นำอาเซียน ระหว่างวันที่ 20 - 23 มิถุนายนนี้ ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร ว่า รัฐสภาไทยมุ่งหวังใช้โอกาสดังกล่าวในการผลักดันการทำงานร่วมกับอาเซียนเพื่อให้ประชาคมอาเซียนบรรลุวิสัยทัศน์อาเซียน 2025 และสู่วิสัยทัศน์อาเซียน 2040 ภายใต้แนวคิด “นิติบัญญัติร่วมมือร่วมใจก้าวไกลเพื่อประชาคมที่ยังยืน” 

 

        การประชุมระหว่างคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนกับผู้นำอาเซียนในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนนั้นเป็นกรอบความร่วมมือระดับสูงสุดระหว่างสมัชชารัฐสภาอาเซียน และอาเซียนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างสมัชชารัฐสภาอาเซียนกับอาเซียนโดยสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลและปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจการของอาเซียนในทุกระดับรวมทั้งขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้มีความก้าวหน้าบนพื้นฐานของการที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและการสร้างความตระหนักรู้ในองค์กรอาเซียนตลอดจนรองรับการขยายตัวของอาเซียนในอนาคต 

 

         สำหรับการหารือระหว่างคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนกับผู้นำอาเซียนในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 34 นับเป็นครั้งที่ 8 ที่จัดขึ้น โดยก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้น 1 วัน คณะผู้แทน AIPA จัดประชุมเตรียมการของคณะผู้แทนเพื่อพิจารณายกร่างคำกล่าวของประธาน AIPA สำหรับใช้แถลงต่อผู้นำอาเซียนและคัดเลือกหัวข้อเรื่องสำหรับใช้ในการกำหนดระเบียบวาระการประชุม เพื่อหารือกับผู้นำอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ในวันที่ 22 มิถุนายนนี้ต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก