ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าว เข้าชม
1 อว. เผยฉีดวัคซีนทั่วโลกแล้ว 1,062 ล้านโดส ใน 191 ประเทศเขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ กว่า 29.5 ล้านโดส ไทยฉีดแล้วมากกว่า 1.2 ล้านโดส 52
2 วุฒิสภาญี่ปุ่นอนุมัติข้อตกลงการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว 49
3 ครม.รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 27 พร้อมเดินหน้าหารือการค้าเสรีกับสหภาพยุโรป 50
4 ตั้งคณะกรรมการติดตามหลังการฉีดวัคซีนโควิด -19 ยืนยันเตียงมีเพียงพอกว่า 1,600 เตียง 64
5 สพร. 12 สงขลา เดินหน้าสร้างความเข้าใจ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เน้นนายจ้างรับรู้ขั้นตอน วิธีการ ข้อกำหนด รวมถึงการใช้สิทธิประโยชน์จากกฏหมาย 67
6 รัฐบาลเดินหน้าจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับสากลครั้งแรก ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 61
7 รมต.อนุชา เปิดประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 15 พร้อมนำอาเซียนเดินหน้าประชาคมดิจิทัล ขยายโอกาสการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในทุกกลุ่ม 62
8 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรณรงค์งดการเผา แนะให้นำเศษวัสดุทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 64
9 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป. จัดอบรมหลักสูตรการส่งเสริมผู้ประกอบการจังหวัดลำปาง ด้านการตลาดและการส่งออกสู่ตลาดสากล 75
10 กรมการค้าต่างประเทศ ออกมาตรการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้า บรรเทาผลกระทบช่วงโควิด-19 ระลอกใหม่ 85
11 ศูนย์คลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกลอาเซียน DELSA ส่งมอบชุดสุขอนามัยส่วนบุคคล 500 ชุด เพื่อสนับสนุนการป้องกันโรคโควิด-19 ใน จ.นนทบุรี 89
12 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เตรียมเจาะเมืองหลัก เมืองรอง ส่งเสริมการขายสินค้าไทย 87
13 องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เปิดสวนสัตว์ให้เด็กเที่ยวฟรี วันเด็กแห่งชาติ ปี 2564 89
14 ครม.เห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมของการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมรับมือภัยคุกคามในภูมิภาคทุกมิติ 95
15 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน - ญี่ปุ่น ครั้งที่ 18 98
16 นายกรัฐมนตรีและสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา–อาเซียน หารือกำหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในอนาคต หลังโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย 91
17 จ.อุบลฯ คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 เป็นตัวแทนจังหวัด 5 คนเพื่อเข้าชิงในระดับอาเซียนภายในเดือนเมษายนนี้ 88
18 จังหวัดนราธิวาส ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 ระดับจังหวัด 92
19 ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดโครงการ “เชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว” 87
20 จังหวัดแม่ฮ่องสอนพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 ระดับจังหวัด มีผู้ผ่านเกณฑ์ 2 ราย 91

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก