ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ฝ่ายความมั่นคง ประชุมเตรียมพร้อมดูแลความปลอดภัยการประชุมสุดยอดอาเซียน เน้นย้ำบทเรียนและปัญหาซ้ำรอยต้องไม่ให้เกิดขึ้น

วันที่ลงข่าว: 23/05/19

        พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยผลการประชุมส่วนราชการเพื่อเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่าง 22 - 23 มิ.ย.62 ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม 

        พล.อ.ประวิตร ได้กำชับทุกหน่วยงานให้นำบทเรียนจากการทำงานที่ผ่านมาเป็นกรณีศึกษา ไม่ให้เกิดเงื่อนไขหรือเหตุการณ์ดังเช่นอดีตที่เกิดขึ้น โดยย้ำต้องให้ความสำคัญและเพิ่มความเข้มงวดงานด้านการข่าว มีมาตรการเชิงรุกด้านการข่าวและมีการดำเนินการที่เหมาะสมเป็นสากลและชอบด้วยกฎหมาย

        ทั้งนี้ กำชับถึงการวางแผนดูแลผู้นำ ต้องรอบคอบ รัดกุมและสมเกียรติทุกเรื่อง ทั้งพิธีการทูต การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เช่น ทางผ่านเข้าเมือง รวมถึงการรักษาความปลอดภัยสถานที่และบุคคลสำคัญ ตลอดเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร และด้านการแพทย์ โดยต้องจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุให้ครอบคลุมในทุกสมมุติฐานที่อาจเกิดขึ้น พร้อมขอให้กำหนดผู้มีภาวะผู้นำทำหน้าที่ควบคุมพื้นที่ เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติและแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก