ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ ร่วมกับสายการบินผู้ให้บริการ รองรับเที่ยวบินผู้นำและบุคคลสำคัญในประเทศสมาชิกอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 20/06/19

          บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ ร่วมกับสายการบินผู้ให้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง และ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รองรับเที่ยวบินผู้นำและบุคคลสำคัญในประเทศสมาชิกอาเซียน

          นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด หรือ บวท. เปิดเผยถึงมาตรการบริหารจราจรทางอากาศ รองรับเที่ยวบินผู้นำและบุคคลสำคัญในประเทศสมาชิกอาเซียน ที่จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 (34th ASEAN SUMMIT) ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายนนี้ ว่า จะมีผู้นำและบุคคลสำคัญจากประเทศสมาชิกอาเซียน เดินทางเข้ามาประชุมที่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินแรก เดินทางมาตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายนนี้ และเที่ยวบินสุดท้ายจะเดินทางกลับในวันที่ 24 มิถุนายนนี้ 

           บวท. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ ร่วมกับสายการบินผู้ให้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยผู้แทนจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อการประสานงาน อำนวยความสะดวก และความปลอดภัย แก่อากาศยานบุคคลสำคัญ ณ หอบังคับการบินดอนเมือง ท่าอากาศยานดอนเมือง ระหว่างวันที่ 20 - 24 มิถุนายนนี้

          นอกจากนี้ บวท. ยังได้ขอความร่วมมือไปยังสายการบิน ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารที่จะต้องเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว เตรียมพร้อมถึงผลกระทบจากความล่าช้าที่อาจจะเกิดขึ้นในบางช่วงเวลา ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก