ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ประเทศไทยเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำอาเซียน เน้นการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

วันที่ลงข่าว: 27/05/19

             สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ในการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยนั้น ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำอาเซียน และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้อได้แก่ การประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียน ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2562 ภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” หรือ “Advancing Partnership for Sustainability” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกมิติ เศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจดิจิทัล การส่งเสริมความเชื่อมโยง และการเสริมสร้างศักยภาพในการต่อสู้กับภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการรวมกลุ่มกันในอาเซียนที่จะร่วมกันขับเคลื่อนในทุกๆ ความร่วมมือ ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อการพัฒนาในทุกรูปแบบ

            ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือกับประชาชนทุกภาคส่วนของประเทศ ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับคณะผู้แทนต่างประเทศที่เข้ามาร่วมการประชุมผู้นำอาเซียน ซึ่งจะเป็นภารกิจด้านการต่างประเทศที่สำคัญงานแรกของรัฐบาลใหม่ ซึ่งประเทศไทยจะได้รับผลประโยชน์จากความร่วมมือในอาเซียนในหลายๆด้าน

            โดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเป็นประธานอาเซียนของไทยได้ทางเว็บไซต์ www.asean2019.go.th และสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ อาทิ เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม #ASEAN2019 เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารและสืบค้นหาข้อมูลต่างๆ จากการเป็นประธานอาเซียนของไทย 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก