ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เมียนมาและอาเซียนกล่าวย้ำการร่วมมือกันในการส่งผู้ไร้ที่อยู่อาศัยกลับประเทศ

วันที่ลงข่าว: 30/05/19

           เมียนมาและสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน กล่าวย้ำความร่วมมือกันในการส่งกลับผู้ไร้ที่อยู่อาศัยที่หลบหนีออกจากรัฐยะไข่ของเมียนมาเข้าไปในบังกลาเทศ

           การให้คำมั่นดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวานนี้ ระหว่างการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงครั้งที่ 2 ว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนและการมีส่วนร่วมในกระบวนการส่งกลับบุคคลไร้ที่อยู่อาศัย เพื่อให้เป็นไปตามการตัดสินใจของอาเซียนในที่ประชุมสุดยอดครั้งที่ 33 ที่มีขึ้นในสิงคโปร์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ซึ่งที่ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงครั้งที่ 2 ดังกล่าวมีรัฐมนตรีสวัสดิการสังคมเมียนมา และ  ดาโตะ ลิม จ็อค ฮอย เลขาธิการอาเซียนเป็นประธานร่วมกัน ทั้งนี้ จะมีการนำเสนอรายงานสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ในรัฐยะไข่ ภายหลังการตรวจเยี่ยมพื้นที่ของคณะผู้แทนอาเซียเมื่อปลายปีที่แล้ว ต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนมิถุนายนนี้

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก