ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมประมง เตรียมนำเสนอผลงานที่น่าสนใจของภาคการประมงไทยสู่เวทีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีนี้

วันที่ลงข่าว: 20/06/19

          นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปราศจากการทำการประมงผิดกฎหมายตามหลักสากล และมีการจัดบริหารทรัพยากรอย่างยั่งยืนและทางด้านภาคอุตสาหกรรมประมงของประเทศไทยมีความสำคัญระดับโลก มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับตามหลักสากล

          และในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งนี้ ประเทศไทยจะมีการนำเสนอผลงานของภาคการประมงไทยซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้กรอบการประชุมคณะทำงานประมงอาเซียนโดยอยู่ภายใต้กรอบคณะรัฐมนตรีอาเซียนและการเกษตร ป่าไม้

          โดยไทยจะนำเสนอเรื่องของการจัดตั้ง IUU NETWORK หรือ ASEAN IUU NETWORK ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านการประมงผิดกฎหมายในเขตภูมิภาคอาเซียน มีการเชื่อมโยงข้อมูลระบบการเฝ้าระวัง ติดตามเรือที่มีความเสี่ยงสูงในการทำการประมงผิดกฎหมายร่วมกัน และสร้างกลไกการทำงานและความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการประมง เพื่อให้คณะทำงานประมงอาเซียนเห็นชอบร่วมกัน ต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก