ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ทั้งด้านการอำนวยความสะดวกและความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย

วันที่ลงข่าว: 20/06/19

         นายซีรอซันคาร ปาทาน  ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่าเนื่องในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  22-23 มิถุนายน2562   ที่ พลาซ่าแอทธินี  เขตปทุมวัน  ในส่วนของกรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมดังกล่าว  ทั้งการดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเส้นทางและสถานที่สำคัญ การเตรียมสถานที่เพื่อจัดกิจกรรม  ซึ่งคณะผู้นำประเทศอาเซียนจะเดินทางเข้าเยี่ยมชมที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเขตบางกอกน้อย  เพื่อดูการสาธิตการเห่เรือ  นอกจากนี้ยังได้ดูแลความสะอาดและการประดับตกแต่งในพื้นที่  การติดตั้งป้ายต้อนรับและป้ายประชาสัมพันธ์  รวมถึงการประดับธงซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

        ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครยังได้ประสานไปยังสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต  ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงความสำคัญในการประชุมครั้งนี้ และเพื่อร่วมติดตามผลการประชุมดังกล่าว   

        นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังได้ร่วมสนับสนุนด้านกำลังเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวก และการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย  โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ  หน่วยแพทย์พยาบาล  พร้อมจัดเตรียมรถดับเพลิงประจำจุดต่างๆ ขณะเดียวกันผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังได้กำชับให้สำนักการระบายน้ำติดตามสถานการณ์ฝนและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดรวมถึงให้เตรียมความพร้อมด้านระบบระบายน้ำให้สามารถใช้งานได้ 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก