ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ความพร้อมของประชาชนกับการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย

วันที่ลงข่าว: 27/05/19

              ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำอาเซียนและการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียน ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2562 ภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” หรือ “Advancing Partnership for Sustainability” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกมิติ เศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจดิจิทัล การส่งเสริมความเชื่อมโยง และการเสริมสร้างศักยภาพในการต่อสู้กับภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ

             ทั้งนี้ ประชาชนมีร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะผู้แทนต่างประเทศที่มาเข้าร่วมการประชุมผู้นำอาเซียน ซึ่งจะเป็นภารกิจด้านการต่างประเทศที่สำคัญงานแรกของรัฐบาลใหม่ รวมทั้งประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเป็นประธานอาเซียนของไทย และรับทราบถึงประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากความร่วมมือในอาเซียน ได้ทางเว็บไซต์ www.asean2019.go.th และสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ อาทิ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม #ASEAN2019

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก