ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน (ASEAN Smart Cities Network : ASCN 2019) พร้อมเร่งพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย

วันที่ลงข่าว: 31/05/19

          ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เผยไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน (ASEAN Smart Cities Network : ASCN 2019) พร้อมเร่งพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชากรในอาเซียนอย่างยั่งยืน
          นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้ ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน หรือ ASEAN Smart Cities Network : ASCN 2019 ซึ่งถือเป็นการประชุมระดับอาเซียน โดยดีป้าได้เตรียมการต้อนรับผู้นำเมืองสมาชิกเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียนนำร่อง ทั้ง 26 เมือง จาก 10 ประเทศ สมาชิกในกลุ่มอาเซียนไว้พร้อมแล้ว
          โดยการประชุมครั้งนี้จะเป็นการหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และผลสำเร็จ จากการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของแต่ละแห่งในอาเซียน ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน และมุ่งยกระดับความเป็นอยู่ของประชากรในอาเซียนด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลและการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
           สำหรับการประชุมเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน จะจัดขึ้น 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้ ที่ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา ส่วนครั้งที่ 2 เป็นการประชุมเครือข่ายเมืองอัจฉริยะประจำปี ระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2562 ที่หอประชุมจีเอ็มเอ็มไลฟ์เฮาส์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
          โดยการประชุมทั้ง 2 ครั้ง ถือเป็นครั้งสำคัญ เพื่อกำหนดแนวทางการทำงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อพัฒนาแผนการดำเนินการและวางกรอบการทำงานสำหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอันเป็นเอกลักษณ์ของอาเซียน ก่อนสรุปแผนการดำเนินการทั้งหมดเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 (35th ASEAN Summit) ที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562
 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก