หนังสือเสียงตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียง หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
1 แก่นพุทธศาสน์ ธรรมะ/ศาสนา 494
2 100 ความเชื่อ 100 ความจริง วัฒนธรรม/ประเพณี 3,749
3 100 เรื่องเก่าเล่าสนุก : เรื่องเก่า เรื่องจริง และสิ่งที่เกิดในสยามประเทศ ประวัติศาสตร์/สารคดี 8,074
4 5 ปี ในสยาม ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,830
5 50 ปีของไทยในอาเซียน ประชาคมอาเซียน 70
6 กบฎ กริช บาหลี ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,438
7 กระท่อมแสงเงิน วรรณกรรม/วรรณคดี 2,039
8 กรุงแตก วรรณกรรม/วรรณคดี 2,142
9 กัมพูชา ประชาธิปไตย ความยากจน ธรรมาภิบาล ประชาคมอาเซียน 426
10 กาญจนบุรี ศรีภูมิภาคตะวันตก ส่งเสริมการอ่าน 748
11 การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 931
12 การต่อสู้กับชีวิตในโลกมืด : บันทึกของผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตากรรม ส่งเสริมการอ่าน 962
13 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองมาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 373
14 การศึกษา :การสร้างประชาคมอาเซียน 2558 ประชาคมอาเซียน 828
15 กำลังความคิด วรรณกรรม/วรรณคดี 2,278
16 กำลังใจ (รวมภาควิชาการ และภาคปฏิบัติ) วรรณกรรม/วรรณคดี 1,342
17 กำลังใจแด่ชีวิต ธรรมะ/ศาสนา 1,059
18 กิ่งไผ่ ใบรัก วรรณกรรม/วรรณคดี 2,587
19 กุศโลบายสร้างความยิ่งใหญ่ วรรณกรรม/วรรณคดี 1,964
20 กุหลาบในสวนเล็กๆ วรรณกรรม/วรรณคดี 1,887

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก