หนังสือเสียงตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียง หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
1 แก่นพุทธศาสน์ ธรรมะ/ศาสนา 365
2 100 ความเชื่อ 100 ความจริง วัฒนธรรม/ประเพณี 3,591
3 100 เรื่องเก่าเล่าสนุก : เรื่องเก่า เรื่องจริง และสิ่งที่เกิดในสยามประเทศ ประวัติศาสตร์/สารคดี 7,774
4 5 ปี ในสยาม ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,740
5 กบฎ กริช บาหลี ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,338
6 กระท่อมแสงเงิน วรรณกรรม/วรรณคดี 1,891
7 กรุงแตก วรรณกรรม/วรรณคดี 1,989
8 กัมพูชา ประชาธิปไตย ความยากจน ธรรมาภิบาล ประชาคมอาเซียน 366
9 กาญจนบุรี ศรีภูมิภาคตะวันตก ส่งเสริมการอ่าน 695
10 การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 876
11 การต่อสู้กับชีวิตในโลกมืด : บันทึกของผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตากรรม ส่งเสริมการอ่าน 901
12 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองมาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 313
13 การศึกษา :การสร้างประชาคมอาเซียน 2558 ประชาคมอาเซียน 786
14 กำลังความคิด วรรณกรรม/วรรณคดี 2,131
15 กำลังใจ (รวมภาควิชาการ และภาคปฏิบัติ) วรรณกรรม/วรรณคดี 1,244
16 กำลังใจแด่ชีวิต ธรรมะ/ศาสนา 993
17 กิ่งไผ่ ใบรัก วรรณกรรม/วรรณคดี 2,389
18 กุศโลบายสร้างความยิ่งใหญ่ วรรณกรรม/วรรณคดี 1,850
19 กุหลาบในสวนเล็กๆ วรรณกรรม/วรรณคดี 1,772
20 ขวัญสงฆ์ วรรณกรรม/วรรณคดี 5,751

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก