หนังสือเสียงตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียง หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
1 แก่นพุทธศาสน์ ธรรมะ/ศาสนา 409
2 100 ความเชื่อ 100 ความจริง วัฒนธรรม/ประเพณี 3,656
3 100 เรื่องเก่าเล่าสนุก : เรื่องเก่า เรื่องจริง และสิ่งที่เกิดในสยามประเทศ ประวัติศาสตร์/สารคดี 7,898
4 5 ปี ในสยาม ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,772
5 กบฎ กริช บาหลี ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,382
6 กระท่อมแสงเงิน วรรณกรรม/วรรณคดี 1,949
7 กรุงแตก วรรณกรรม/วรรณคดี 2,053
8 กัมพูชา ประชาธิปไตย ความยากจน ธรรมาภิบาล ประชาคมอาเซียน 381
9 กาญจนบุรี ศรีภูมิภาคตะวันตก ส่งเสริมการอ่าน 711
10 การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 891
11 การต่อสู้กับชีวิตในโลกมืด : บันทึกของผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตากรรม ส่งเสริมการอ่าน 926
12 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองมาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 336
13 การศึกษา :การสร้างประชาคมอาเซียน 2558 ประชาคมอาเซียน 803
14 กำลังความคิด วรรณกรรม/วรรณคดี 2,174
15 กำลังใจ (รวมภาควิชาการ และภาคปฏิบัติ) วรรณกรรม/วรรณคดี 1,288
16 กำลังใจแด่ชีวิต ธรรมะ/ศาสนา 1,022
17 กิ่งไผ่ ใบรัก วรรณกรรม/วรรณคดี 2,445
18 กุศโลบายสร้างความยิ่งใหญ่ วรรณกรรม/วรรณคดี 1,883
19 กุหลาบในสวนเล็กๆ วรรณกรรม/วรรณคดี 1,805
20 ขวัญสงฆ์ วรรณกรรม/วรรณคดี 5,999

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก