ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กำลังใจ (รวมภาควิชาการ และภาคปฏิบัติ)

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 360 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ข้อความเบื้องต้น
 • ตอนที่ 1 ลักษณะของกำลังใจ
 • ตอนที่ 2 ความราบเรียบของดวงจิต
 • ตอนที่ 3 ความกลัว
 • ตอนที่ 4 ความวิตก
 • ตอนที่ 5 การเป็นตัวของตัวเอง
 • ตอนที่ 6 นิสัยสดชื่น
 • ตอนที่ 7 กำลังใจในการทำงาน
 • ตอนที่ 8 การปฏิเสธตัวเอง
 • ตอนที่ 9 ภาค2 ภาคปฏิบัติ
 • ตอนที่ 10 ภาค2 ภาคปฏิบัติ_ข้อถามหมวดที่1-13
 • ตอนที่ 11 ภาค2 ภาคปฏิบัติ_บทความทำนายลักษณะ

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก