ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กำลังความคิด

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 450 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ข้อความเบื้องต้น
 • ตอนที่ 1 การฝึกประสาท
 • ตอนที่ 2 สมาธิ
 • ตอนที่ 3 ปฎิภาณ
 • ตอนที่ 4 เหตุผล
 • ตอนที่ 5 การตัดสินใจ
 • ตอนที่ 6 ลักษณะของศิลปิน
 • ตอนที่ 7 มโนคติ
 • ตอนที่ 8 ความจำ
 • ตอนที่ 9 เฉียบแหลม
 • ตอนที่ 10 ความสังเกต
 • ตอนที่ 11 การเปรียบเทียบ
 • ตอนที่ 12 การถ่ายทอดความรู้
 • ตอนที่ 13 กำลังความคิดบทพิเศษ
 • ตอนที่ 14 กำลังความคิดบทความสุดท้าย

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

ธนุวัฒ หมื่นเดช
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก