ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บทความ

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชมเรียง
141 ราชอาณาจักรไทย Thailand ประชาคมอาเซียน 443
142 FIBO มจธ. แนะนำวิทยาการหุ่นยนต์กับอนาคตของประเทศไทย เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 446
143 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประชาคมอาเซียน 447
144 รู้ไหม...สิทธิผู้พิการ มีมากกว่า “เบี้ยยังชีพ” บทความวิชาการ 449
145 นวัตกรรมคืนอวัยวะ บอกลาความพิการ เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 452
146 “ดนตรีกับชีวิตและเพลงของพ่อ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 453
147 ศูนย์นวัตกรรมไมโครซอฟท์ เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 456
148 การ์ตูนท่องโลกอาเซียน 2 ประชาคมอาเซียน 456
149 ธงและสัญลักษณ์ อาเซียน ประชาคมอาเซียน 457
150 ปี60 อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงทุกหมู่บ้าน เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 460
151 “พระเอก MV มือกลองที่มองไม่เห็น” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 461
152 ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน ประชาคมอาเซียน 461
153 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (INDONESIA) ประชาคมอาเซียน 465
154 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมอาเซียน 468
155 ก.ไอซีทีผนึกก.ศึกษาฯมอบรางวัลเด็กไทยใช้ไอทีสร้างสรรค์ เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 469
156 การ์ตูนท่องโลกอาเซียน 4 ประชาคมอาเซียน 473
157 อิเล็กทรอนิกส์เวียดนาม-ไทยบทเรียนที่น่าจดจำ ประชาคมอาเซียน 473
158 กฎบัตรอาเซียน ประชาคมอาเซียน 477
159 การวางรากฐานของอาเซียนด้วย สามเสาหลัก ประชาคมอาเซียน 479
160 “บทบาทของผู้นำสตรีพิการในการพัฒนาคนพิการในท้องถิ่น จ.ลำปาง” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 479

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก