ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บทความ

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชมเรียง
141 ธงและสัญลักษณ์ อาเซียน ประชาคมอาเซียน 412
142 Space Walker อุปกรณ์ช่วยฝึกเดิน เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 413
143 องค์ประกอบในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมอาเซียน 413
144 ก.ไอซีทีผนึกก.ศึกษาฯมอบรางวัลเด็กไทยใช้ไอทีสร้างสรรค์ เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 415
145 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมอาเซียน 419
146 7แอปพลิเคชันช่วยเหลือคนพิการ เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 419
147 การ์ตูนท่องโลกอาเซียน 4 ประชาคมอาเซียน 423
148 “กองทุนคนพิการที่ญี่ปุ่น” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 425
149 กำเนิดร่มพันธุ์ใหม่ ผู้ใช้พิมพ์ข้อความกลางสายฝนได้ เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 425
150 ประเทศสมาชิก อาเซียน ประชาคมอาเซียน 426
151 กฎบัตรอาเซียน ประชาคมอาเซียน 428
152 การวางรากฐานของอาเซียนด้วย สามเสาหลัก ประชาคมอาเซียน 431
153 โตโยต้าจับมือผู้สร้าง Segway ปัดฝุ่นโครงการวีลแชร์สมองกลขึ้นบันไดได้ เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 431
154 ใครกำลังทดสอบใครกันแน่? ตอนที่ 3 บทความหน้าต่าง LD 431
155 สื่อดิจิตอลแห่งอนาคต(1)รอบรู้ไอที+รอบโลกเทคโนโลยี เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 435
156 มจธ.พัฒนาเครื่องสแกน “เด็กพิการทางสมอง” จากการทรงท่า เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 437
157 เด็กพิเศษ...ทำผิดกติกา ใครกันต้องรับผิดชอบ?? บทความวิชาการ 437
158 อาเซียนในปีที่ 48 จากสมาคมสู่ประชาคม ประชาคมอาเซียน 442
159 เครือข่ายสังคมออนไลน์ บทความหน้าต่าง LD 444
160 ใครกำลังทดสอบใครกันแน่? ตอนที่ 1 บทความหน้าต่าง LD 449

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก