ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บทความ

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
201 เจาะไอเดียนศ.ทำป้าย+แอพรวมที่ขึ้นรถตู้อนุสาวรีย์ชัยฯ โปรเจ็คจบสู่ของที่ใช้งานจริง เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 455
202 ห้องเรียนอัจฉริยะราคาถูก เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 657
203 นวัตกรรมใหม่สำหรับผู้พิการ รถวีลแชร์ปีนบันไดได้ เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 728
204 อุปกรณ์ครบวงจรช่วย “ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก” เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 495
205 ห้องชุดไฮเทคคุมระบบไฟผ่านแอพ เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 451
206 หุ่นยนต์ทำแทน แรงงานคนในญี่ปุ่น เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 452
207 อีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ระหว่างสยาม-ปีนัง (1) ประชาคมอาเซียน 647
208 อิเล็กทรอนิกส์เวียดนาม-ไทยบทเรียนที่น่าจดจำ ประชาคมอาเซียน 413
209 แนวทางการดำเนินการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประชาคมอาเซียน 369
210 การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมอาเซียน 520
211 องค์ประกอบในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมอาเซียน 414
212 เครื่องพิมพ์ 3 มิติ : เปิดโลกกว้างให้คนพิการ เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 726
213 ก.ไอซีทีผนึกก.ศึกษาฯมอบรางวัลเด็กไทยใช้ไอทีสร้างสรรค์ เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 415
214 สื่อดิจิตอลแห่งอนาคต (3) เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 461
215 สื่อดิจิตอลแห่งอนาคต (2) เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 460
216 สื่อดิจิตอลแห่งอนาคต(1) เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 470
217 ตัวช่วย “ทำนายเวลาอุจจาระ” มาแล้ว บทความวิชาการ 474
218 ศูนย์นวัตกรรมไมโครซอฟท์ เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 411
219 รู้สีสันภาพศิลป์ผ่านเสียงวิจัยเพื่อผู้พิการทางสายตา เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 527
220 สื่อดิจิตอลแห่งอนาคต(1)รอบรู้ไอที+รอบโลกเทคโนโลยี เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 435

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก