ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“นวัตกรรมด้านการสร้างอาชีพแนวใหม่ ตอนที่ 1”

บทสัมภาษณ์ : คุณชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ออกอากาศ : วันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

          สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึม(ไทย) ในปีที่ผ่านมามีผลงานค่อนข้างเยอะ เราสามารถขยายจำนวนชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึม(ไทย) ได้ครบทั้งประเทศ และที่น่าดีใจได้รับการประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการในระดับดีและดีมาก ซึ่งทำให้มั่นใจในการทำงาน

          ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กออทิสติกในชุมชน จัดเป็นศูนย์บริการโดยพ่อแม่ 20กว่าจังหวัด ใช้งบประมาณ 3 ปีติดต่อกันพัฒนาผู้ปกครองที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้รู้วิธีการฝึกในชุมชน 

          กลุ่มผู้ปกครองเป็นห่วงว่าลูกๆโตขึ้นก็อยากให้มีงานทำ สมาคมจึงทำโครงการฝึกอาชีพให้ สองปีติดกันประมาณ 80 กลุ่มอาชีพแล้ว อาทิเช่น งานเกษตร ปลูกเห็ด ทำดอกทานตะวัน ต่างจังหวัดสนใจอาชีพเบเกอรี่ ฝึกทั้งพ่อแม่และลูก และอาชีพร้านกาแฟ ชื่อร้านกาแฟ For All Coffer เปิดให้บริการ 30 กว่าจังหวัด ในกรุงเทพมีอยู่ 3-4 สาขา ผลิตน้องๆออทิสติกมาเป็นบาริสต้าพร้อมกับครอบครัว ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว ให้พื้นที่ภายในกระทรวงให้น้องๆได้ขายกาแฟอยู่ สาขาที่สอง เปิดที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) สาขาที่สาม ได้ที่ อาคาร SCB แบงค์ ที่ซอยอารีย์ เป็นร้านที่อยู่ในอาคารของธนาคารประสบความสำเร็จเพราะพนักงานเป็นพัน

           เราเอาร้านกาแฟ 3 แห่งมาเป็นวิสาหกิจชุมชนออทิสติกไทย ใช้งบประมาณจากที่เราจำหน่ายกาแฟได้ตามจุดต่างๆ และจ้างงานน้องๆที่เป็นออทิสติกเป็นพนักงานได้10กว่าคน จัดอบรมให้กับผู้ปกครอง ใครอยากจะขยายไปต่างจังหวัดก็ให้มาอบรมกับเรา ใช้สูตรเดียวกันสนับสนุนกันและกัน  ถ้าสำเร็จเราจะมี ร้านกาแฟ For All Cofferทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 20 แห่ง ต้องทำให้เป็นระบบ มีวิชาการ สิ่งที่สมาคมทำเป็นเหมือนนวัตกรรม พร้อมที่จะเผยแพร่ขยายผลออกไป เพราะฉะนั้นเลยไปเชิญมหาวิทยาลัยรังสิตกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มาทำงานร่วมกับเรา โดยทำเป็นโครงการ 3 ปี เริ่มต้นโดยการเริ่มให้ความรู้การทำธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ โดยมี 7 หลักสูตร  หลักสูตรที่เป็นการจัดการ 3 หลักสูตร หลักสูตรเรื่องการพัฒนาแพ็กเกจจิ่ง พัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาสูตร อาชีพอิสระอื่นๆ ตอนนี้มีคนสนใจการทำผ้าทอมือ หรือสนใจการทำผ้าซาโอริ

 

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก