ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“ผลงานสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา”

บทสัมภาษณ์ คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ออกอากาศ : วันเสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

          ตอนนี้ผม (คุณสุชาติ    โอวาทวรรณสกุล) รับอีกหนึ่งตำแหน่งคือ ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในช่วงการวางระบบต่างๆ ให้สภาขับเคลื่อนได้อย่างง่ายดาย

          ในการรับตำแหน่งนายกสมาคมจะครบวาระ กุมภาพันธ์ 2562 นี้จะครบ 8 ปี ซึ่งจะมีการเลือกตั้งใหม่ ผลงานที่ได้ดำเนินการมาในระยะเวลาที่ได้รับตำแหน่ง คนพิการมีสองสิทธิ คือ ติดตามกฎหมายในสมัยก่อนเป็นการสงเคราะห์ ตอนนี้อยู่ในฐานสิทธิและกำลังจะก้าวข้ามให้ไปถึงสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน อยู่ในสังคมที่ไม่แตกต่าง ไม่มีอุปสรรคใด และสิทธิทั่วไปที่ผู้พิการพึ่งได้รับ

          พยายามผลักดันให้คนพิการ ผู้ปกครองได้รับรู้ถึงสิทธิที่พึ่งจะได้รับ เช่น การปรับสภาพบ้านของคนพิการ 20,000 บาท เรื่องเงินกู้ตอนนี้ 60,000 – 120,000 บาท สามารถทำให้คนพิการทางสติปัญญาได้เข้าถึงสิทธิมากขึ้น สิทธิเรื่องการศึกษาพยายามผลักดันให้เด็กพิการทางสติปัญญาเรียนฟรีได้ถึงปริญญาตรี การส่งเสริมอาชีพ

          เรื่องการกู้เงินพึ่งผ่านบอร์ดชาติมาเมื่อต้นเดือนตุลาคม ทำอย่างไรให้เข้าถึงเรื่องของการกู้เงิน ซึ่งได้ลงไปสำรวจปัญหาอุปสรรคที่มาอันดับแรกคือ ผู้ค้ำประกัน บางทีคนค้ำแบ่งครึ่งจากคนพิการคนค้ำเอาไป 30,000 บาท แต่คนพิการเป็นคนผ่อนส่ง หรือคิดเลย 5,000 – 10,000 บาท ได้ช่วยกันแก้ไขเรื่องคนค้ำและคนพิการทำอย่างไรให้เข้าถึงง่าย คนกู้อยู่ในทะเบียนบ้านที่ไหน ก็ต้องกู้ในจังหวัดนั้น เช่น อยู่โคราชแต่มาทำงานที่กรุงเทพฯ 5 - 10 ปีแล้วทะเบียนบ้านไม่ได้ย้ายก็ต้องกลับไปกู้ที่บ้านตัวเอง ได้มีการแก้ระเบียบใหม่แล้ว คือ คนกู้ที่มาอยู่เกิน 90 วันสามารถกู้ในจังหวัดนั้นได้เลย ไม่ต้องขึ้นอยู่กับทะเบียน

         เรื่องที่สองที่ยังแก้ไม่ได้คือเรื่องคนค้ำยังต้องอยู่ในจังหวัดที่ตัวเองกู้  เช่น อยู่กรุงเทพก็ต้องใช้คนค้ำกรุงเทพ ที่อยากจะแก้คือ คนค้ำจะอยู่จังหวัดไหนก็ได้ทั่วประเทศ สมมุติตัวเราอยู่เชียงใหม่คนค้ำอยู่กรุงเทพก็ส่งเรื่องไปที่ พมจ. เชียงใหม่ ถ้าเข้าตามหลักเกณฑ์ก็ผ่าน ซึ่งจะทำให้คนค้ำค้ำได้สะดวกขึ้น และที่แก้ได้อีกอันคือ สามารถให้องค์กรค้ำได้ด้วย เช่นเรามีสมาคม ก็สามารถค้ำประกันได้ สมาคมสามารถค้ำได้ในวงเงินเท่าไหร่

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก