ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทเรียงจากน้อยไปมาก วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
101 “อาชีพคนพิการตามมาตรา 35” บทความ 17 มิถุนายน 2019 27
102 Fragile X: ความลับเกี่ยวกับโรคออทิสซึ่มที่ยังไม่เปิดเผย บทความ 24 กรกฎาคม 2012 1,528
103 “ครอบครัวและสังคมให้การยอมรับคนพิการทางจิต” บทความ 21 มีนาคม 2017 260
104 คุยกับ Temple Grandin เกี่ยวกับภาพยนตร์ชีวประวัติ “Temple Grandin” บทความ 14 มีนาคม 2016 466
105 อิเล็กทรอนิกส์เวียดนาม-ไทยบทเรียนที่น่าจดจำ บทความ 28 เมษายน 2015 402
106 การป้องกันและแก้ไขปัญหาในการเขียนสำหรับเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Prevention and Intervention of Writing Difficulties for Students with Learning Disabilities) ตอนที่ 3 บทความ 18 มกราคม 2013 569
107 การบกพร่องทางการเขียนในทุกมุมมอง 26/04/2010 บทความ 24 กรกฎาคม 2012 538
108 “มิสเจเนวีฟ คอลฟีลด์” บทความ 16 พฤศจิกายน 2017 201
109 “การสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา” บทความ 2 สิงหาคม 2016 331
110 ประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยี สำหรับคนพิการ บทความ 5 พฤศจิกายน 2015 530
111 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทความ 2 สิงหาคม 2013 411
112 การทำเอกสารการบกพร่องทางการเรียนรู้ (28/03/2011) บทความ 25 กรกฎาคม 2012 527
113 “เงินสงเคราะห์ - ปรับที่อยู่ผู้พิการ” ที่หายไป บทความ 1 มิถุนายน 2018 176
114 “มาตรา 35” บทความ 28 กุมภาพันธ์ 2017 229
115 “ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป” บทความ 23 กุมภาพันธ์ 2016 636
116 ก.ไอซีทีผนึกก.ศึกษาฯมอบรางวัลเด็กไทยใช้ไอทีสร้างสรรค์ บทความ 12 มีนาคม 2015 406
117 การจัดทำแผนการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านที่ไม่ใช่ภาษา (Nonverbal Learning Disabilities – NLD) ตอนที่ 3 บทความ 31 ตุลาคม 2012 716
118 บกพร่องทางการคิดคำนวณ 01/02/2010 บทความ 24 กรกฎาคม 2012 651
119 “พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” บทความ 20 ตุลาคม 2017 186
120 “พระคุณครู”ตอนที่ 1 บทความ 21 มิถุนายน 2016 306

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก