ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“รางวัลปกรณ์อังสุขศรี”

บทสัมภาษณ์ : คุณนุชจารี คล้ายสุวรรณ นายกสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย ออกอากาศ : วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

          เป็นรางวัลที่ให้สำหรับนักสังคมสงเคราะห์ที่ทำงานช่วยเหลือผู้คนทั่วไป เดิมเป็นรางวัลของนักสังคมสงเคราะห์อาชีพซึ่งเป็นนักสังคมสงเคราะห์อาชีพที่เรียนจบด้านนี้มาโดยตรง แล้วมาทำงานสังคมสงเคราะห์ คนที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการเท่านั้น รางวัลนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นอาสาสมัครก็คือเราการทำงานของเราอยู่ในกลุ่มเดียวกับที่นักสังคมสงเคราะห์ทำเป็นนักวิชาชีพสมัคร
          ในปีนี้ทำงานแล้วนักสังคมสงเคราะห์มาเห็นการทำงานเลยให้ส่งผลงานเข้าไป และได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นด้านอาสาสมัคร ในส่วนของการทำงาน ดิฉัน (คุณนุชจารี  คล้ายสุวรรณ )ได้เป็นตัวแทนองค์กรคนพิการ  สิ่งแรกคือเราต้องไม่มองเขาแบบเวทนานิยม ช่วยเขาเพราะความสงสารแต่เราต้องมองเห็นศักยภาพของคน ๆ นั้นว่าสามารถทำอะไรได้ ทำอะไรไม่ได้ เราต้องมองว่าเราสามารถพัฒนาเขาได้  เขาสามารถกลับมาทำงานได้เหมือนก่อนที่จะป่วยได้ไหม  โดยเริ่มจากการดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูคนพิการให้ดีขึ้น แล้วนำเขากลับลงมาช่วยเหลือคนพิการคนอื่นๆ อีก ช่วยผ่อนแรงได้มากขึ้น ซึ่งเมื่อก่อนเราต้องลงเยี่ยมบ้านทุกเคส ปัจจุบันไม่ต้องทำเช่นนั้นแล้ว โดยการทำตารางเวลาให้พวกเขาลงไปเยี่ยมเคสแทนเรา  แล้วเอาเขามารวมกลุ่มกัน ทำงานให้คนยอมรับมากขึ้น
          ดิฉันรู้สึกดีใจมากที่ได้รับรางวัลนี้เพราะรางวัลนี้มีการเลือกที่เข้มข้มมาก แล้ววันนี้เป็นวันที่โชคดีมากเพราะว่าเขามีการคัดเลือกแบบละเอียดมาก ดูทั้งผลงานดูทั้งการกระทำดูทั้งคือการทำงานของเราคือทำยังไง ให้เขาสามารถกลับมาดูแลตัวเองได้ และงานของเราต้องไม่ใช่งานสงเคราะห์ ไม่ใช่การสงเคราะห์แบบน่าเวทนาสงสาร เป็นรางวัลที่ดิฉันมีความภูมิใจ  หลายคนที่เห็นการทำงานของเราถึงแม้เราจะเป็นผู้แทนองค์กรคนพิการแต่เราก็ไม่ได้หมายความว่าเราทำงานเพื่อปกป้องสิทธิของคนพิการอย่างเดียว แต่สิ่งที่ทำทำเพื่อช่วยเหลือคนอื่นด้วย
          ปีนี้จะมีโครงการเตรียมความพร้อมคนพิการที่จะทำงาน ถ้าคนไหนไม่เคยทำเลยคิดจะทำแต่ไม่มีประสบการณ์เราจะมีอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับคนทำงานก่อน คือเรียนรู้ก่อนว่าถ้าเกิดทำงานเนี่ยเขาต้องเตรียมความพร้อมอะไรแล้วถ้าพร้อมที่จะออกสังคมได้ ก็จะทำเรื่องของการจ้างให้ได้เลย รวมถึงการประกอบอาชีพอิสระให้ด้วย

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก