ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทเรียงจากน้อยไปมาก วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
61 ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน บทความ 2 สิงหาคม 2013 761
62 แนวทางในการทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ตอนที่ 3 (09/02/2011) บทความ 25 กรกฎาคม 2012 561
63 “การส่งเสริมการอ่านของคนพิการ” บทความ 8 มีนาคม 2018 218
64 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” บทความ 12 มกราคม 2017 280
65 ราชอาณาจักรกัมพูชา (KINGDOM OF CAMBODIA) บทความ 2 กันยายน 2013 541
66 ลักษณะชั้นเรียนของนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ควรเป็นอย่างไร ตอนที่ 1 บทความ 26 กรกฎาคม 2012 608
67 แรงจูงใจ (Motivation) กุญแจสู่ความสำเร็จทางการเรียน 08/09/2009 บทความ 24 กรกฎาคม 2012 732
68 “เกาะเกร็ดโมเดล” บทความ 18 กรกฎาคม 2017 272
69 “ควันหลง Bike for Dad” บทความ 10 พฤษภาคม 2016 273
70 วิธีช่วยเหลือเด็กก่อนที่จะล้มเหลว บทความ 10 สิงหาคม 2015 591
71 3G และเทคโนโลยีเพื่อคนพิการ บทความ 11 มิถุนายน 2013 682
72 การสอนการจัดการเรื่องเวลาให้กับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ 24/12/2010 บทความ 25 กรกฎาคม 2012 548
73 กังวลไหม หุ่นยนต์ “บอสตันไดนามิกส์” เปิดประตูให้เพื่อนได้แล้ว บทความ 14 กุมภาพันธ์ 2018 245
74 “งานสมัชชา คนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19” บทความ 7 ธันวาคม 2016 301
75 ปี60 อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงทุกหมู่บ้าน บทความ 26 มกราคม 2016 390
76 สาธารณรัฐสิงคโปร์ (REPUBLIC OF SINGAPORE ) บทความ 2 กันยายน 2013 566
77 การเขียนเป้าหมายของแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ตอนที่ 1 บทความ 26 กรกฎาคม 2012 1,473
78 “MUSIC INSPIRES สถาบันดนตรีเพื่อคนพิการ” บทความ 18 กันยายน 2019 6
79 การให้ความช่วยเหลือเด็กที่บกพร่องทางการเขียน : การชดเชยในห้องเรียน 14/07/2009 บทความ 24 กรกฎาคม 2012 601
80 “รถเมล์ชานต่ำ” บทความ 5 มิถุนายน 2017 254

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก