ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ความแตกต่างที่อาจมีผลต่อพัฒนาการ

(1999)

พฤติกรรม 12 ประเภทต่อไปนี้ อาจช่วยทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองหรือนักการศึกษา ยอมรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้ ในกรณีที่ลูกหลาน หรือลูกศิษย์ของคุณ มีลักษณะตรงกับพฤติกรรมที่กำลังจะกล่าวถึง แล้วละก็ ลองถามตัวเองดูว่า “พฤติกรรมที่ว่านั้น ทำให้เด็กของคุณไม่อาจพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้

"ใช่หรือไม่?”

 • มีความสนใจในช่วงเวลาสั้น ๆ ไม่สามารถรวบรวมสมาธิ ไม่สามารถให้ความเอาใจใส่ได้นานพอที่จะทำกิจกรรมให้เสร็จสิ้น
 • อยู่ไม่สุข มีการกระทำใดๆ ที่มากจนเกินไป เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ขี้หงุดหงิด เคลื่อนไหวร่างกายโดยไร้จุดหมาย หรือหาเรื่องเด็กคนอื่น
 • ทำงานไม่เคยเสร็จ เลินเล่อ มีวิธีการทำงานต่างๆ ที่ไม่เป็นระบบระเบียบ คือ ไม่ทำงานที่เริ่มไว้ให้จบ ไม่มีการวางแผนในการทำงาน
 • มีปัญหาทางด้านการฟัง ดูเหมือนจะไม่เข้าใจ มีปัญหาในการทำตามคำสั่ง ไม่ยอมฟังคนอื่นพูด ไม่สนใจใคร
 • หลีกเลียงการสมาคมกับเด็กคนอื่น หรือรู้จักแต่เล่นทำร้ายคนอื่น ชอบหลบออกห่างจากเพื่อน มักเล่นคนเดียว เลี่ยงออกจากกลุ่มขณะทำกิจกรรมร่วมกัน ชอบกัด ทุบตี หรือพาลหาเรื่อง
 • มีพฤติกรรมซ้ำ ๆ คือ มีอาการเคลื่อนไหวผิดปกติซ้ำ ๆ หรือพูดซ้ำซาก ไม่สามารถหยุดพฤติกรรมเองได้
 • ต่อต้านกฎระเบียบหรือคำสั่ง (ไม่มีสัมมาคารวะ ชอบท้าทาย แสดงความขุ่นเคือง มีนิสัยชอบทำลาย หรือชอบต่อต้าน) ไม่ยอมรับคำสั่งหรือการอบรมใด ๆ ไม่เป็นมิตร ดูแลยาก จงใจทำลายข้าวของหรือของเล่น อารมณ์ฉุนเฉียวเกรี้ยวกราด
 • มีปัญหาทางการพูดจา:
  • อัตราความเร็วในการพูด: เร็วหรือช้าผิดปกติ
  • การออกเสียง: มีปัญหาในการออกเสียงให้ชัดเจน
  • พูดตะกุกตะกัก/ติดอ่าง: มีปัญหาพูดได้ไม่ลื่นไหล ใช้เสียง คำพูด หรือข้อความซ้ำๆ พูดติด ๆ ขัด ๆ
  • เสียงที่เปล่งออกมา: มีความดัง ค่อย สูง หรือต่ำผิดปกติ เสียงแหบห้าว
  • ไม่พูดไม่จา: เลือกที่จะไม่พูด หรือไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรจึงจะให้คนอื่นเข้าใจ
 • การพร่ำบ่นทางกาย: พูดว่าเจ็บหรือไม่สบาย ดูเหนื่อยอ่อน ไร้เรี่ยวแรง
 • เลียนแบบคำพูดของคนอื่น: พูดตามคนอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจจะหมายความตามนั้น
 • ขาดทักษะในการช่วยตัวเอง: กินอาหารเองไม่ได้ แต่งตัวเองไม่ได้ ทำภารกิจส่วนตัวในห้องน้ำเองไม่ได้ หรือปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติอย่างเคร่งครัดไม่ได้ เช่น ล้างมือ แปรงฟัน เป็นต้น
 • มีอารมณ์อ่อนไหว เสียใจ โกรธง่าย อารมณ์หงุดหงิด เศร้าซึมง่าย มีความทุกข์จนเกินเหตุ แสดงอารมณ์และความรู้สึกรุนแรงอย่างสุดโต่ง
แปลและเรียบเรียงจาก Differences That Might Affect Development โดยส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

ภาพประกอบบทความหน้าต่าง LD

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก