ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์เรียงจากน้อยไปมาก ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
61 “ผลงานสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา” บทความ 22 กรกฎาคม 2019 35
62 “ผลของการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวที่ลูกมีอาชีพตาม กม. จ้างงานคนพิการ ม.33 และ 35” บทความ 29 กันยายน 2016 247
63 “ผลกระทบเหยื่อเมาแล้วขับ” บทความ 25 พฤษภาคม 2017 246
64 “ป้องกันอุบติเหตุ” บทความ 4 มกราคม 2017 261
65 “ประสบการณ์ที่ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” บทความ 20 กันยายน 2017 249
66 “บทบาทของผู้นำสตรีพิการในการพัฒนาคนพิการในท้องถิ่น จ.ลำปาง” บทความ 8 กุมภาพันธ์ 2016 407
67 “ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งลิฟต์ที่สถานีรถไฟฟ้า” บทความ 9 กุมภาพันธ์ 2017 275
68 “ดนตรีกับชีวิตและเพลงของพ่อ” บทความ 1 เมษายน 2016 371
69 “งานสมัชชาคนพิการของสภาคนพิการแห่งประเทศไทย” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 288
70 “งานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙” บทความ 12 มกราคม 2017 282
71 “งานสมัชชา คนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19” บทความ 7 ธันวาคม 2016 310
72 “งานวันคนพิการสากล ปี 2558” บทความ 16 พฤษภาคม 2016 301
73 “คุณพ่อที่พิการ” บทความ 25 มีนาคม 2016 307
74 “ความรู้สึกจากกลุ่มนักดนตรีจากเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” บทความ 5 ตุลาคม 2017 233
75 “ควันหลง Bike for Dad” บทความ 10 พฤษภาคม 2016 275
76 “ครูกับเด็กพิการ” บทความ 14 กุมภาพันธ์ 2018 266
77 “ครอบครัวและสังคมให้การยอมรับคนพิการทางจิต” บทความ 21 มีนาคม 2017 267
78 “คนพิการทางสติปัญญากับการเดินแบบ” บทความ 17 กุมภาพันธ์ 2017 267
79 “คนพิการทางด้านสติปัญญา” บทความ 21 ตุลาคม 2016 310
80 “กิจกรรมย้อนรำลึกของ มิสเจนีวีฟ คอลฟีลด์” บทความ 8 เมษายน 2016 331

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก