ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“สมัชชาสติปัญญา”

บทสัมภาษณ์ : คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกคครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ออกอากาศ : วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

          กฎหมายได้กำหนดไว้สมาคมจะต้องมีการจัดสมัชชาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ความพิการทุกประเภทจะต้องจัดสมัชชา เพื่อให้สมาชิกได้มารวมตัวกัน แสดงความคิดเห็น เสนอสมาคมจะเดินทางไปไหนทิศทางไหน เปรียบเสมือนเพื่อช่วยกันวางวิสัยทัศน์ต่าง ๆ แนวทางในการปฏิบัติ ดำเนินการอย่างไรให้สมาคมเติบโต สมาชิกได้ประโยชน์ร่วมกัน เปรียบเสมือนประชุมใหญ่สามัญประจำปีของแต่ละสมาคม
          การจัดสมัชชาเปรียบเสมือนการทำข้อตกลงว่าในปีนี้สมาคมจะดำเนินการเรื่องอะไร จะเดินหน้าอะไร ในอดีตที่ผ่านมาทำอะไรไปแล้วบ้าง อะไรที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์มาตกลงร่วมกัน เช่น คนตาบอดจัดที่จังหวัดสุรินทร์ ธีมงาน ตาบอดคำช้าง เป็นต้น แต่ละประเภทความพิการมีความต้องการแตกต่างกัน เช่น ออทิสติกมีความต้องการเรื่องการศึกษา เรื่องอาชีพ ความพิการทางการเคลื่อนไหวต้องการเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวก เรื่องลิฟต์ในสถานีรถไฟฟ้า รถเมล์ชานต่ำ เป็นต้น
          ล่าสุดได้ดูหนังเรื่อง ดิ อัพไซด์ เกี่ยวกับคนนั่งวีลแชร์เป็นคนรวย เขาจ้างคนดูแล ในหนังได้คนผิวดำมาเป็นผู้ดูแล ทั้งสองต่างได้เรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งกันและกัน แม้ทั้งสองจะอยู่ในโลกที่ต่างกันสุดขั้ว และได้ก่อเกิดมิตรภาพที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ เชื่อมความสัมพันธ์ด้วยความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง และได้เรียนรู้ซึ่งความคิดใหม่ ต่างคนต่างให้แง่คิดดี ๆ ในแง่ของการใช้ชีวิตอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ตอนสุดท้ายผู้ดูแลเปิดโรงงานผลิตรถวีลแชร์ เบาะรองนั่ง
          สมัชชาของสติปัญญาในปีนี้ วางไว้คือเรื่องการแสดงความสามารถ ได้ไอเดียมาจากประเทศเกาหลีใต้ใช้การแสดงเป็นตัวนำ แดจังกึม และโดยเฉพาะเคป็อปต่าง ๆ รวมถึง กัมนัง สไตล์ทำให้เริ่มรู้จักกิมจิกัน ถ้าคนพิการของประเทศเราฝึกบ่อย ๆ ซ้อมบ่อย ๆ ได้ผู้ฝึกสอนเก่งมาสอน เพื่อยกระดับความสามารถของคนพิการ เด็กสติปัญญาสามารถสร้างความบันเทิงได้ มีความน่ารักในตัวเอง เมื่อผู้คนเริ่มรู้จักมากขึ้นต่อไปนี้ขายของไม่ยากแล้ว เหมือนน้องเบสเอาเสื้อคอกระเช้ามาขาย ต่อไปการจ้างงานก็จะเพิ่มมากขึ้น เด็กสติปัญญาสามารถทำได้หลายอย่าง นวัตกรรมเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น บ้านอยู่สบาย เป็นต้น โกลเด้นเพลสน่าจะทำเป็นโมเดลตัวอย่าง ภายในเจ้าหน้าที่เป็นคนพิการทั้งหมด จะเกิดเป็นนวัตกรรมที่ทำได้จริง มีร้านกาแฟ ร้านศิลปะ ฟิตเนส ทำให้คนทุกคนสามารถใช้งานได้ร่วมกัน“สมัชชาสติปัญญา
          กฎหมายได้กำหนดไว้สมาคมจะต้องมีการจัดสมัชชาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ความพิการทุกประเภทจะต้องจัดสมัชชา เพื่อให้สมาชิกได้มารวมตัวกัน แสดงความคิดเห็น เสนอสมาคมจะเดินทางไปไหนทิศทางไหน เปรียบเสมือนเพื่อช่วยกันวางวิสัยทัศน์ต่าง ๆ แนวทางในการปฏิบัติ ดำเนินการอย่างไรให้สมาคมเติบโต สมาชิกได้ประโยชน์ร่วมกัน เปรียบเสมือนประชุมใหญ่สามัญประจำปีของแต่ละสมาคม
          การจัดสมัชชาเปรียบเสมือนการทำข้อตกลงว่าในปีนี้สมาคมจะดำเนินการเรื่องอะไร จะเดินหน้าอะไร ในอดีตที่ผ่านมาทำอะไรไปแล้วบ้าง อะไรที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์มาตกลงร่วมกัน เช่น คนตาบอดจัดที่จังหวัดสุรินทร์ ธีมงาน ตาบอดคำช้าง เป็นต้น แต่ละประเภทความพิการมีความต้องการแตกต่างกัน เช่น ออทิสติกมีความต้องการเรื่องการศึกษา เรื่องอาชีพ ความพิการทางการเคลื่อนไหวต้องการเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวก เรื่องลิฟต์ในสถานีรถไฟฟ้า รถเมล์ชานต่ำ เป็นต้น
          ล่าสุดได้ดูหนังเรื่อง ดิ อัพไซด์ เกี่ยวกับคนนั่งวีลแชร์เป็นคนรวย เขาจ้างคนดูแล ในหนังได้คนผิวดำมาเป็นผู้ดูแล ทั้งสองต่างได้เรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งกันและกัน แม้ทั้งสองจะอยู่ในโลกที่ต่างกันสุดขั้ว และได้ก่อเกิดมิตรภาพที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ เชื่อมความสัมพันธ์ด้วยความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง และได้เรียนรู้ซึ่งความคิดใหม่ ต่างคนต่างให้แง่คิดดี ๆ ในแง่ของการใช้ชีวิตอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ตอนสุดท้ายผู้ดูแลเปิดโรงงานผลิตรถวีลแชร์ เบาะรองนั่ง
          สมัชชาของสติปัญญาในปีนี้ วางไว้คือเรื่องการแสดงความสามารถ ได้ไอเดียมาจากประเทศเกาหลีใต้ใช้การแสดงเป็นตัวนำ แดจังกึม และโดยเฉพาะเคป็อปต่าง ๆ รวมถึง กัมนัง สไตล์ทำให้เริ่มรู้จักกิมจิกัน ถ้าคนพิการของประเทศเราฝึกบ่อย ๆ ซ้อมบ่อย ๆ ได้ผู้ฝึกสอนเก่งมาสอน เพื่อยกระดับความสามารถของคนพิการ เด็กสติปัญญาสามารถสร้างความบันเทิงได้ มีความน่ารักในตัวเอง เมื่อผู้คนเริ่มรู้จักมากขึ้นต่อไปนี้ขายของไม่ยากแล้ว เหมือนน้องเบสเอาเสื้อคอกระเช้ามาขาย ต่อไปการจ้างงานก็จะเพิ่มมากขึ้น เด็กสติปัญญาสามารถทำได้หลายอย่าง นวัตกรรมเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น บ้านอยู่สบาย เป็นต้น โกลเด้นเพลสน่าจะทำเป็นโมเดลตัวอย่าง ภายในเจ้าหน้าที่เป็นคนพิการทั้งหมด จะเกิดเป็นนวัตกรรมที่ทำได้จริง มีร้านกาแฟ ร้านศิลปะ ฟิตเนส ทำให้คนทุกคนสามารถใช้งานได้ร่วมกัน

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก