ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้าเรียง จำนวนผู้เข้าชม
381 อย่าปล้น...คนพิการ บทความ 4 มิถุนายน 2018 183
382 ผลิตขาเทียมจากถุงน่องใช้แล้ว บทความ 6 มิถุนายน 2018 209
383 “ไม้เท้าอัจฉริยะ” ฝีมือ นร.เมืองร้อยเอ็ด บอกอันตรายผู้พิการสายตา 3 ระดับ บทความ 24 กันยายน 2018 203
384 “สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย” บทความ 4 มิถุนายน 2019 40
385 “อาชีพคนพิการตามมาตรา 35” บทความ 17 มิถุนายน 2019 41
386 “โรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตายและความพิการ ” ิตอนที่ 1 บทความ 25 มิถุนายน 2019 30
387 “โรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตายและความพิการ ตอนที่ 2” บทความ 1 กรกฎาคม 2019 28
388 “การดูแลเด็กพิเศษทางสติปัญญา ตอนที่ 1” บทความ 2 กรกฎาคม 2019 33
389 “การดูแลเด็กพิเศษทางสติปัญญา ตอนที่ 2” บทความ 8 กรกฎาคม 2019 23
390 “ผลงานสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา” บทความ 22 กรกฎาคม 2019 19
391 “อาชีพคนพิการทางสติปัญญา” บทความ 6 สิงหาคม 2019 24
392 “การเมืองภาคพลเมืองคนพิการในการทำสิทธิคนพิการให้เป็นจริง ตอนที่ 1” บทความ 13 สิงหาคม 2019 20
393 “การเมืองภาคพลเมืองคนพิการในการทำสิทธิคนพิการให้เป็นจริง ตอนที่ 2” บทความ 29 สิงหาคม 2019 17
394 “การประกาศอิสรภาพของคนพิการ” บทความ 5 กันยายน 2019 19
395 “MUSIC INSPIRES สถาบันดนตรีเพื่อคนพิการ” บทความ 18 กันยายน 2019 6

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก