ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้าเรียง จำนวนผู้เข้าชม
381 อย่าปล้น...คนพิการ บทความ 4 มิถุนายน 2018 199
382 ผลิตขาเทียมจากถุงน่องใช้แล้ว บทความ 6 มิถุนายน 2018 229
383 “ไม้เท้าอัจฉริยะ” ฝีมือ นร.เมืองร้อยเอ็ด บอกอันตรายผู้พิการสายตา 3 ระดับ บทความ 24 กันยายน 2018 223
384 “สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย” บทความ 4 มิถุนายน 2019 58
385 “อาชีพคนพิการตามมาตรา 35” บทความ 17 มิถุนายน 2019 64
386 “โรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตายและความพิการ ” ิตอนที่ 1 บทความ 25 มิถุนายน 2019 48
387 “โรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตายและความพิการ ตอนที่ 2” บทความ 1 กรกฎาคม 2019 45
388 “การดูแลเด็กพิเศษทางสติปัญญา ตอนที่ 1” บทความ 2 กรกฎาคม 2019 53
389 “การดูแลเด็กพิเศษทางสติปัญญา ตอนที่ 2” บทความ 8 กรกฎาคม 2019 45
390 “ผลงานสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา” บทความ 22 กรกฎาคม 2019 39
391 “อาชีพคนพิการทางสติปัญญา” บทความ 6 สิงหาคม 2019 44
392 “การเมืองภาคพลเมืองคนพิการในการทำสิทธิคนพิการให้เป็นจริง ตอนที่ 1” บทความ 13 สิงหาคม 2019 48
393 “การเมืองภาคพลเมืองคนพิการในการทำสิทธิคนพิการให้เป็นจริง ตอนที่ 2” บทความ 29 สิงหาคม 2019 43
394 “การประกาศอิสรภาพของคนพิการ” บทความ 5 กันยายน 2019 56
395 “MUSIC INSPIRES สถาบันดนตรีเพื่อคนพิการ” บทความ 18 กันยายน 2019 40
396 “เส้นทางชีวิตของผู้นำสตรีพิการ ตอนที่ 1” บทความ 26 กันยายน 2019 29
397 รถเข็นไฟฟ้าปรับยืนเอนกประสงค์ สิ่งประดิษฐ์ช่วยผู้พิการลุกยืนตกแต่งกิ่งไม้สูงๆ ได้ บทความ 30 กันยายน 2019 23
398 “แอร์บีเอ็นบี”ปั้นแพลตฟอร์ม มนุษย์ล้อท่องโลก..!! บทความ 30 กันยายน 2019 21
399 Taiwan Innotech Expo: ขาจักรกลไออ้อนแมน ช่วยผู้พิการช่วงล่าง บทความ 10 ตุลาคม 2019 18
400 “การดำเนินงานของมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา” บทความ 16 ตุลาคม 2019 24

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก