ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“วันคนพิการสากล ตอนที่ 1”

บทสัมภาษณ์ : คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ออกอากาศ : วันเสาร์ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

          ถ้าฟุตบาทดีตั้งแต่เริ่มต้น คนพิการที่ใช้วีลแชร์ก็สามารถออกจากบ้านได้ ในประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะสิ่งต่างๆที่บุคคลทั่วไปสามารถใช้ร่วมกันได้อย่างปกติ ซึ่งตรงนี้ในประเทศไทยเราไม่ได้คำนึงถึง อยากให้คนพิการออกไปไหนมาไหนได้เอง อยากผลักดันเรื่องฟุตบาทเป็นอันดับแรก ที่ญี่ปุ่นมองกระทั้งว่า ขณะรถวีลแชร์วิ่งไปความเรียบของถนนทำให้วีลแชร์กระเทือนหรือไม่ ในบ้านเราออกไปนี่ก็ลำบากแล้ว ขนาดผมเดินปกติยังเดินสะดุดล้ม มีสิ่งขีดขวางตลอด เราจะคำนึงถึงตรงนี้ได้อย่างไร ขนาดลิฟต์ในรถฟ้าบีทีเอส เขามองคำนึงแม้กระทั่งมีกระจกติดให้ เวลาวีลแชร์ถอยหลังเข้าไปจะได้ง่ายจะได้เห็นชัดเจนกลับรถได้สะดวก จะทำอย่างไรสังคมเราจะเปลี่ยนความคิดเหล่านี้ได้ เวลาออกแบบจะได้คำนึงถึงบ้าง

           สภาเป็นองค์กรประสานงานคนพิการทุกประเภท ความพิการแต่ละประเภทมีปัญหามีความต้องการอะไรที่จะแก้ไขได้ทั้งในภาคกฎหมายภาคปฏิบัติ และการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ล่าสุดทำหนังสือคือชมรมคนหูหนวกร้องเรียนมาว่าร่าง พรบ. จดทะเบียนคู่ชีวิตที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมกำลังรับฟังความคิดเห็นอยู่ขณะนี้ ถือเป็นการเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมต่อคนหูหนวก คนตาบอด เพราะในมาตรา ๑๐ ร่าง พรบ. ดังกล่าวเขียนไว้ว่า สิทธิบุคคลที่จะเป็นพยานตาม พระราชบัญญัตินี้ไม่ได้ คือบุคคลที่หูหนวก เป็นใบ้หรือจักษุบอดทั้งสองข้าง ทำไมเขาจะเป็นพยานไม่ได้ในการที่จะไปเป็นพยานชีวิตคู่ ทำไมคุณต้องมาขีดกั้นพวกเราด้วย ทางสภาก็มีหน้าที่ร้องเรียนต่อให้เขา ถ้าร้องเรียนในนามสมาคมหรือชมรมเฉยๆอาจจะเสียงดังไม่พอ ถ้าทำจดหมายไปจากสภาคือพลังของคนพิการทุกประเภทก็จะทำให้เสียงดังขึ้น

           โดยปกติงานวันคนพิการสากลถูกกำหนดให้เป็นวันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี แต่ปีนี้พิเศษจัดงาน 2 วัน อยากเพิ่มในส่วนที่คนพิการผลิตสินค้ามาเยอะแต่ขายไม่ออกหรือไม่มีสถานที่ขาย จุดประสงค์การจัดงานวันคนพิการสากลเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันคนพิการสากลแนวทางองค์กรสหประชาชาติ เช่นเป็นการดำเนินการเพื่อสร้างการตระหนักรู้ในทุกภาคส่วนของสังคมได้ร่วมกันสร้าง คำว่าเสมอภาคเท่าเทียม เป็นสังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เมื่อคนพิการมีรายได้ดีก็อยากอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เมื่อผลงานที่ทำออกไปแล้วมีการตอบรับเป็นอย่างดี ตอบรับจากฝีมือจากความสามารถของเขาจริงๆ วันก่อนผมไปเจอน้องคนหนึ่งเขาไปทำกับกระทรวงสิ่งแวดล้อม ได้ไปเดินเอกสารอยู่ฝ่ายประชุมเสิร์ฟน้ำ – กาแฟ นี่ก็ถือเป็นช่องทางหนึ่ง ทำให้ตัวคนพิการ พ่อแม่ มีความหวังอีกทางหนึ่ง

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก