ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผลิตขาเทียมจากถุงน่องใช้แล้ว

มหัศจรรย์!!ไอเดียผลิตขาเทียมจากถุงน่องใช้แล้ว เติมเต็มความหวังและสร้างกำลังใจให้กับผู้พิการ

 

ภาพ-ข่าว / สราวุธ แสนวิชา เชียงใหม่.

https://www.dailynews.co.th/videos/regional/003090

Video ประกอบเทคโนโลยีเพื่อคนพิการ

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก