ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้าเรียง จำนวนผู้เข้าชม
321 “ครอบครัวและสังคมให้การยอมรับคนพิการทางจิต” บทความ 21 มีนาคม 2017 265
322 “มุมมองของนักดนตรีมืออาชีพกับลูกศิษย์คนพิการ ตอน 1” บทความ 23 มีนาคม 2017 270
323 “มุมมองของนักดนตรีมืออาชีพกับลูกศิษย์คนพิการ ตอน 2” บทความ 5 เมษายน 2017 265
324 เด็กพิเศษ...ทำผิดกติกา ใครกันต้องรับผิดชอบ?? บทความ 19 เมษายน 2017 437
325 “สิทธิคนพิการ ตอน 1” บทความ 20 เมษายน 2017 278
326 “สิทธิคนพิการ ตอน 2” บทความ 4 พฤษภาคม 2017 264
327 ถุงมืออัจฉริยะผลงานไทยช่วยคนตาบอดรับรู้สิ่งกีดขวาง บทความ 15 พฤษภาคม 2017 461
328 “อ.มณเฑียร บุญตัน กรรมการสิทธิคนพิการของสหประชาชาติ” บทความ 19 พฤษภาคม 2017 263
329 “ผลกระทบเหยื่อเมาแล้วขับ” บทความ 25 พฤษภาคม 2017 244
330 นศ.สวิส โชว์เก้าอี้คนพิการเวอร์ชันล่าสุด เตรียมมุ่งสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ปี 2018 บทความ 30 พฤษภาคม 2017 308
331 “รถเมล์ชานต่ำ” บทความ 5 มิถุนายน 2017 257
332 “รายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ” ตอนที่1 บทความ 19 มิถุนายน 2017 263
333 “รายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ” ตอนที่2 บทความ 27 มิถุนายน 2017 235
334 “อาชีพอิสระของคนพิการตามมาตรา 35” บทความ 4 กรกฎาคม 2017 238
335 นานาสาระ : ประกันชีวิตสำหรับคนพิการ บทความ 11 กรกฎาคม 2017 236
336 “เกาะเกร็ดโมเดล” บทความ 18 กรกฎาคม 2017 285
337 “โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวก (TTRS)” บทความ 25 กรกฎาคม 2017 250
338 กทม. ตัดงบบริการรถตู้คนพิการและผู้สูงอายุ บทความ 11 สิงหาคม 2017 235
339 “โครงการจากถนนสู่ดวงดาว” บทความ 18 สิงหาคม 2017 231
340 “การพัฒนาศักยภาพด้านการแสดงของคนพิการ” บทความ 24 สิงหาคม 2017 217

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก