ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กทม. ตัดงบบริการรถตู้คนพิการและผู้สูงอายุ

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง : ออกอากาศ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙

        กลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ ยื่นหนังสือขอความชัดเจน กรณีสภา กทม.ตัดงบรถบริการ ปี 2560 ด้านสภา กทม.เผยที่ตัดเพราะงบฯ ปี 2559 จำนวน 35 ล้านบาท สจส.ยังไม่ได้ใช้ 

น.ส.สุภา วงศ์วนพัฒน์ ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้รถบริการผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นนำผู้พิการ จำนวน 15 คน เข้ายื่นหนังสือขอความชัดเจนจาก ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร(สภา กทม.)หลังทราบข่าวว่าคณะ กรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ได้ตัดงบโครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นของสำนักการจราจรและขนส่ง(สจส.)จนผู้พิการเกิดความไม่สบายใจ ถึงการตัดงบครั้งนี้ เนื่องจากโครงการนี้ทำให้คนพิการและผู้สูงอายุได้ออกมาสู่สังคม เป็นประโยชน์ให้กับคนพิการและผู้สูงอายุได้เดินทางแบบสะดวกสบายมากขึ้น

        ด้านประธานสภากทม. ลงมารับหนังสือและพูดคุยชี้แจ้งกับตัวแทนกลุ่มผู้พิการ ว่าสภากทม.ไม่มีนโยบายจะตัดงบของคนพิการแต่อย่างใด แต่ขอดูรายละเอียดกับสำนักการจราจรและขนส่งอีกครั้ง ยืนยันว่าผู้บริหาร และสภากทม.ให้ความสำคัญกับผู้พิการ และผู้สูงอายุ มาโดยตลอด ในการเข้าถึงการบริการทุกรูปแบบ โดยการพิจารณาตรวจสอบงบประมาณ ของแต่ละสำนักจะมีคณะกรรมการของสภา กทม.แต่ละชุดดูแลเฉพาะของหน่วยงาน ให้เกิดความโปร่งใส ครอบคลุมและคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ

        ขณะที่นายอภิรักษ์ ศิวพร สมาชิกสภา กทม.ในฐานะคณะกรรมการด้านการ จราจรและขนส่งและการระบายน้ำ สภากทม.กล่าวว่า การตัดงบฯโครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นของสำนักการ จราจรและขนส่งในปี 2560 นั้น เนื่องจากงบประมาณเดิมปี2559 จำนวน 35 ล้านบาท ทางสำนักการจราจร และขนส่ง กทม.ยังไม่ได้นำงบดังกล่าวไปใช้ จึงไม่จำเป็นจะต้องของบเพิ่มในปี 2560 เพราะยังสามารถนำงบเดิมมาใช้ได้อยู่ เมื่องบฯหมดก็ให้ตั้งในปีต่อไป ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่จำเป็นสำหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุ แต่อยากให้มีการคัดกรองในทุกกลุ่ม เพื่อให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์จากโครงการฯอย่างเท่าเทียมกัน

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก