ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“รถเมล์ชานต่ำ”

บทสัมภาษณ์ : บรรยาย ออกอากาศ : วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

        ครั้งแรกกับการเดินทางด้วยรถเมล์ชานต่ำ หมายเลข 137 ทดลองวิ่ง 15 วันในพื้นที่รัชดา-ลาดพร้าว จะย้ายไปทดลองวิ่งสายอื่นๆ อีก 10 สาย สายละ 15 วันหลังจากการทดลองในพื้นที่รัชดา-ลาดพร้าวเสร็จสิ้น หลังจากรับฟังความเห็นจากผู้ใช้และมีแนวโน้มไปในทางบวก จะมีการดำเนินการจัดซื้อมาใช้ประมาณ 200 คันจากญี่ปุ่น

        ข้อดีสำหรับคนใช้รถวีลแชร์ รถสามารถย่อเข่าได้ ทำให้ทางลาดแทบไม่มีความชัน เข้าถึงได้ง่าย มีป้ายกำกับพื้นที่สำหรับวีลแชร์ชัดเจน มีที่จับและที่ล็อกวีลแชร์กันไถล ที่นั่งผู้โดยสารตรงพื้นที่สำหรับรถวีลแชร์สามารถพับเก็บได้ 

ข้อเสียสำหรับคนใช้รถวีลแชร์ กระเป๋ารถเมล์ใช้เวลากว่า 1 นาทีในการนำวีลแชร์ออกมากาง ถือว่านานเกินไป โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน กระเป๋ารถเมล์ใช้เวลามากกว่า 3 นาทีในการล็อครถเข็นให้อยู่กับที่ ถือว่านานเกินไป รบกวนผู้โดยสารคนอื่นๆ การจอดค่อนข้างกะทันหัน คนที่นั่งรถเข็นอาจตกจากรถได้ 

        คำแนะนำ ควรฝึกให้กระเป๋ารถเมล์เตรียมทางลาดให้น้อยกว่า 1 นาที ยังดูเก้ๆ กังๆ อยู่ ถ้าเป็นไปได้ สอดทางลาดไว้ใต้ทางเดินเข้าออก สามารถดึงเข้า-ออกสำหรับใช้งานได้เลย กระเป๋ารถเมล์ควรฝึกล็อควีลแชร์ให้ได้ในเวลาน้อยกว่า 1 นาที อาจให้วีลแชร์นั่นหันหลังพิงเบาะผู้โดยสารที่อยู่ติดกับพื้นที่วีลแชร์แทนการล็อคในบางกรณีที่ผู้โดยสารสามารถจัดยึดราวได้ด้วยตัวเอง จากนั้นล็อคด้วยเบรกของวีลแชร์เพื่อกันไถล

        รถมีจำนวน 3 ตอน ตอนหน้าสำหรับผู้โดยสารทั่วไป พื้นราบ ตอนกลาง สำหรับผู้โดยสารวีลแชร์ ผู้โดยสารทั่วไปใช้ได้ถ้าไม่มีวีลแชร์ พื้นราบ ตอนท้าย สำหรับผู้โดยสารทั่วไป ยกพื้นสูง มีบันได 2 ขั้น จำนวนรถวีลแชร์ คือ ๒ คัน

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก