หนังสือเสียงตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียงจากน้อยไปมาก หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
1 ไทบ้านดูดาว วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 1,222
2 ในสวนฝัน วรรณกรรม/วรรณคดี 2,134
3 ในวารวัน วรรณกรรม/วรรณคดี 4,463
4 ในบ่วงมนตรา วรรณกรรม/วรรณคดี 2,710
5 ในทีวีไม่มีเทวดา (นะครับ) ส่งเสริมการอ่าน 1,074
6 ใต้ร่มไม้เลื้อย วรรณกรรม/วรรณคดี 2,491
7 ใจที่วาง ทางที่เดิน ธรรมะ/ศาสนา 889
8 ใกล้เบื้องพระยุคลบาท กับลัดดาซุบซิบ วรรณกรรม/วรรณคดี 4,544
9 ใกล้เบื้องพระยุคลบาท ประวัติศาสตร์/สารคดี 988
10 โสวัตกลอนสวด วรรณกรรม/วรรณคดี 1,185
11 โลก...สุขกับโศกมิได้สิ้นอย่าสงสัย ธรรมะ/ศาสนา 941
12 โลก Modern & Post Modern วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 1,314
13 แสงธรรม ส่องทาง ธรรมะ/ศาสนา 903
14 แสงตะวันในสายหมอก วรรณกรรม/วรรณคดี 2,187
15 แวววัน วรรณกรรม/วรรณคดี 6,022
16 แม่ลูกปลูกต้นไม้ วรรณกรรม/วรรณคดี 1,279
17 แม่ทั้งโลกเป็นเช่นนี้ วรรณกรรม/วรรณคดี 1,098
18 แมวดำในสวนสีชมพู วรรณกรรม/วรรณคดี 1,611
19 แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ประชาคมอาเซียน 791
20 แบ่งฟ้าปันดิน วรรณกรรม/วรรณคดี 1,467

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก