หนังสือเสียงตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียงจากน้อยไปมาก หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
1 ไทบ้านดูดาว วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 1,090
2 ในสวนฝัน วรรณกรรม/วรรณคดี 1,994
3 ในวารวัน วรรณกรรม/วรรณคดี 4,062
4 ในบ่วงมนตรา วรรณกรรม/วรรณคดี 2,488
5 ในทีวีไม่มีเทวดา (นะครับ) ส่งเสริมการอ่าน 969
6 ใต้ร่มไม้เลื้อย วรรณกรรม/วรรณคดี 2,252
7 ใจที่วาง ทางที่เดิน ธรรมะ/ศาสนา 813
8 ใกล้เบื้องพระยุคลบาท กับลัดดาซุบซิบ วรรณกรรม/วรรณคดี 4,385
9 ใกล้เบื้องพระยุคลบาท ประวัติศาสตร์/สารคดี 913
10 โสวัตกลอนสวด วรรณกรรม/วรรณคดี 1,115
11 โลก...สุขกับโศกมิได้สิ้นอย่าสงสัย ธรรมะ/ศาสนา 867
12 โลก Modern & Post Modern วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 1,182
13 แสงธรรม ส่องทาง ธรรมะ/ศาสนา 825
14 แสงตะวันในสายหมอก วรรณกรรม/วรรณคดี 2,003
15 แวววัน วรรณกรรม/วรรณคดี 5,686
16 แม่ลูกปลูกต้นไม้ วรรณกรรม/วรรณคดี 1,181
17 แม่ทั้งโลกเป็นเช่นนี้ วรรณกรรม/วรรณคดี 1,016
18 แมวดำในสวนสีชมพู วรรณกรรม/วรรณคดี 1,496
19 แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ประชาคมอาเซียน 724
20 แบ่งฟ้าปันดิน วรรณกรรม/วรรณคดี 1,344

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก