หนังสือเสียงตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียงจากน้อยไปมาก หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
1 ไทบ้านดูดาว วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 1,119
2 ในสวนฝัน วรรณกรรม/วรรณคดี 2,039
3 ในวารวัน วรรณกรรม/วรรณคดี 4,181
4 ในบ่วงมนตรา วรรณกรรม/วรรณคดี 2,548
5 ในทีวีไม่มีเทวดา (นะครับ) ส่งเสริมการอ่าน 1,017
6 ใต้ร่มไม้เลื้อย วรรณกรรม/วรรณคดี 2,331
7 ใจที่วาง ทางที่เดิน ธรรมะ/ศาสนา 840
8 ใกล้เบื้องพระยุคลบาท กับลัดดาซุบซิบ วรรณกรรม/วรรณคดี 4,439
9 ใกล้เบื้องพระยุคลบาท ประวัติศาสตร์/สารคดี 934
10 โสวัตกลอนสวด วรรณกรรม/วรรณคดี 1,137
11 โลก...สุขกับโศกมิได้สิ้นอย่าสงสัย ธรรมะ/ศาสนา 892
12 โลก Modern & Post Modern วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 1,218
13 แสงธรรม ส่องทาง ธรรมะ/ศาสนา 844
14 แสงตะวันในสายหมอก วรรณกรรม/วรรณคดี 2,067
15 แวววัน วรรณกรรม/วรรณคดี 5,830
16 แม่ลูกปลูกต้นไม้ วรรณกรรม/วรรณคดี 1,222
17 แม่ทั้งโลกเป็นเช่นนี้ วรรณกรรม/วรรณคดี 1,039
18 แมวดำในสวนสีชมพู วรรณกรรม/วรรณคดี 1,528
19 แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ประชาคมอาเซียน 742
20 แบ่งฟ้าปันดิน วรรณกรรม/วรรณคดี 1,389

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก