ในวารวัน

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ปิยะพร ศักดิ์เกษม
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 1830 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • เกริ่นนำ_วรรณกรรม เรื่อง ในวารวัน
 • ตอนที่ 1 ในวารวัน_ภาค1
 • ตอนที่ 2 ในวารวัน_ภาค1
 • ตอนที่ 3 ในวารวัน_ภาค1
 • ตอนที่ 4 ในวารวัน_ภาค1
 • ตอนที่ 5 ในวารวัน_ภาค1
 • ตอนที่ 6 ในวารวัน_ภาค1
 • ตอนที่ 7 ในวารวัน_ภาค1
 • ตอนที่ 8 ในวารวัน_ภาค1
 • ตอนที่ 9 ในวารวัน_ภาค1
 • ตอนที่ 10 ในวารวัน_ภาค1
 • ตอนที่ 11 ในวารวัน_ภาค1
 • ตอนที่ 12 ในวารวัน_ภาค1
 • ตอนที่ 13 ในวารวัน_ภาค1
 • ตอนที่ 14 ในวารวัน_ภาค1
 • ตอนที่ 15 ในวารวัน_ภาค1
 • ตอนที่ 16 ในวารวัน_ภาค1
 • ตอนที่ 17 ในวารวัน_ภาค1
 • ตอนที่ 18 ในวารวัน_ภาค1
 • ตอนที่ 19 ในวารวัน_ภาค1
 • ตอนที่ 20 ในวารวัน_ภาค1
 • ตอนที่ 21 ในวารวัน_ภาค1
 • ตอนที่ 22 ในวารวัน_ภาค2
 • ตอนที่ 23 ในวารวัน_ภาค2
 • ตอนที่ 24 ในวารวัน_ภาค2
 • ตอนที่ 25 ในวารวัน_ภาค2
 • ตอนที่ 26 ในวารวัน_ภาค2
 • ตอนที่ 27 ในวารวัน_ภาค2
 • ตอนที่ 28 ในวารวัน_ภาค2
 • ตอนที่ 29 ในวารวัน_ภาค2
 • ตอนที่ 30 ในวารวัน_ภาค2
 • ตอนที่ 31 ในวารวัน_ภาค2
 • ตอนที่ 32 ในวารวัน_ภาค2
 • ตอนที่ 33 ในวารวัน_ภาค2
 • ตอนที่ 34 ในวารวัน_ภาค2
 • ตอนที่ 35 ในวารวัน_ภาค2
 • ตอนที่ 36 ในวารวัน_ภาค2
 • ตอนที่ 37 ในวารวัน_ภาค2
 • ตอนที่ 38 ในวารวัน_ภาค2
 • ตอนที่ 39 ในวารวัน_ภาค2
 • ตอนที่ 40 ในวารวัน_ภาค2
 • ตอนที่ 41 ในวารวัน_ภาค2
 • ตอนที่ 42 ในวารวัน_ภาค2
 • ตอนที่ 43 ในวารวัน_ภาค2
 • ตอนที่ 44 ในวารวัน_ภาค2
 • ตอนที่ 45 ในวารวัน_ภาค2
 • ตอนที่ 46 ในวารวัน_ภาค2
 • ตอนที่ 47 ในวารวัน_ภาค2
 • ตอนที่ 48 ในวารวัน_ภาค3
 • ตอนที่ 49 ในวารวัน_ภาค3
 • ตอนที่ 50 ในวารวัน_ภาค3
 • ตอนที่ 51 ในวารวัน_ภาค3
 • ตอนที่ 52 ในวารวัน_ภาค3
 • ตอนที่ 53 ในวารวัน_ภาค3
 • ตอนที่ 54 ในวารวัน_ภาค3
 • ตอนที่ 55 ในวารวัน_ภาค3
 • ตอนที่ 56 ในวารวัน_ภาค3
 • ตอนที่ 57 ในวารวัน_ภาค3
 • ตอนที่ 58 ในวารวัน_ภาค3
 • ตอนที่ 59 ในวารวัน_ภาค3
 • ตอนที่ 60 ในวารวัน_ภาค3

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

mammamka
Nitta khienprasit
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก