ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ในบ่วงมนตรา

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ปิยะพร ศักดิ์เกษม
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 360 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • เกริ่นนำ_วรรณกรรม เรื่อง ในบ่วงมนตรา
 • ตอนที่ 1 ในบ่วงมนตรา_ตอน 1
 • ตอนที่ 2 ในบ่วงมนตรา_ตอน 2
 • ตอนที่ 3 ในบ่วงมนตรา_ตอน 3
 • ตอนที่ 4 ในบ่วงมนตรา_ตอน 3 (ต่อ)
 • ตอนที่ 5 ในบ่วงมนตรา_ตอน 4
 • ตอนที่ 6 ในบ่วงมนตรา_ตอน 4 (ต่อ)
 • ตอนที่ 7 ในบ่วงมนตรา_ตอน 5
 • ตอนที่ 8 ในบ่วงมนตรา_ตอน 5 (ต่อ)
 • ตอนที่ 9 ในบ่วงมนตรา_ตอน 5 (ต่อ)
 • ตอนที่ 10 ในบ่วงมนตรา_ตอน 6
 • ตอนที่ 11 ในบ่วงมนตรา_ตอน 7

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

parin
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก