ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

แมวดำในสวนสีชมพู

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ชมัยภร แสงกระจ่าง
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 357 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • เกริ่นนำ
 • ตอนที่ 1 บนหลังคา
 • ตอนที่ 2 เงื่อนไข
 • ตอนที่ 3 ความยุ่งยาก
 • ตอนที่ 4 วายุ
 • ตอนที่ 5 ข้อตกลง
 • ตอนที่ 6 ทางออก
 • ตอนที่ 7 ต่างตา
 • ตอนที่ 8 กล้วยพิษ
 • ตอนที่ 9 ฤทธิ์เดช
 • ตอนที่ 10 ใบหน้า
 • ตอนที่ 11 บ้านพ่อ
 • ตอนที่ 12 ในโรงพยาบาล
 • ตอนที่ 13 ยาสายลม
 • ตอนที่ 14 เปลี่ยนสี
 • ตอนที่ 15 สหายใหม่
 • ตอนที่ 16 ของเล่น
 • ตอนที่ 17 ตามแต่จะเป็น
 • ตอนที่ 18 สนุก
 • ตอนที่ 19 ลองดู
 • ตอนที่ 20 พิสูจน์
 • ตอนที่ 21 เขาวงกตสีขาว
 • ตอนที่ 22 เลือดน้ำผึ้ง
 • ตอนที่ 23 น้ำตาน้าขวัญ
 • ตอนที่ 24 สิ่งต้องเลือก
 • ตอนที่ 25 มันเป็นมัน
 • ตอนที่ 26 จิ๋วกว่า
 • ตอนที่ 27 แผลงพิษ
 • ตอนที่ 28 ลุกลาม
 • ตอนที่ 29 ตามหา
 • ตอนที่ 30 แปร
 • ตอนที่ 31 เปลี่ยน
 • ตอนที่ 32 แปลง
 • ตอนที่ 33 อนิจจา
 • ตอนที่ 34 บากบั่น
 • ตอนที่ 35 บึงน้ำ
 • ตอนที่ 36 บทสนทนา
 • ตอนที่ 37 กลางคืน
 • ตอนที่ 38 กลับบ้าน
 • ตอนที่ 39 ขวัญคืน
 • ตอนที่ 40 อวสาน

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

ชาตรี
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก