ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

แสงตะวันในสายหมอก

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ปิยะพร ศักดิ์เกษม
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 352 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • แสงตะวันในสายหมอก_คำนำ
 • ตอนที่ 1 เรื่องที่ 1 แสงตะวันในสายหมอก ตอน 1
 • ตอนที่ 2 เรื่องที่ 1 แสงตะวันในสายหมอก ตอน 2 จบ
 • ตอนที่ 3 เรื่องที่ 2 ยามเมื่อลมพัดหวน ตอน 1
 • ตอนที่ 4 เรื่องที่ 2 ยามเมื่อลมพัดหวน ตอน 2
 • ตอนที่ 5 เรื่องที่ 2 ยามเมื่อลมพัดหวน ตอน 3 จบ
 • ตอนที่ 6 เรื่องที่ 3 สายสัมพันธ์ ตอน 1
 • ตอนที่ 7 เรื่องที่ 3 สายสัมพันธ์ ตอน 2 จบ
 • ตอนที่ 8 เรื่องที่ 4 ข้ามฟ้า
 • ตอนที่ 9 เรื่องที่ 5 คุณจ้อ ตอน 1
 • ตอนที่ 10 เรื่องที่ 5 คุณจ้อ ตอน 2 จบ
 • ตอนที่ 11 เรื่องที่ 6 ณ ที่ปลายของสายรุ้ง ตอน 1
 • ตอนที่ 12 เรื่องที่ 6 ณ ที่ปลายของสายรุ้ง ตอน 2
 • ตอนที่ 13 เรื่องที่ 6 ณ ที่ปลายของสายรุ้ง ตอน 3
 • ตอนที่ 14 เรื่องที่ 6 ณ ที่ปลายของสายรุ้ง ตอน 4
 • ตอนที่ 15 เรื่องที่ 6 ณ ที่ปลายของสายรุ้ง ตอน 5 จบ

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก2
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

mammamka
rakjan
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก