ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โลก Modern & Post Modern

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ธีรยุทธ บุญมี
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 256 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • เกริ่นนำ สารบัญ
 • ตอนที่ 1 ภาค1 สังคมสมัยใหม่ บทที่ 1
 • ตอนที่ 2 ภาค 1 สังคมสมัยใหม่ บทที่ 2 ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 3 ภาค 1 สังคมสมัยใหม่ บทที่ 2 ตอนที่ 2
 • ตอนที่ 4 ภาค1 สังคมสมัยใหม่ บทที่ 3
 • ตอนที่ 5 ภาค1 สังคมสมัยใหม่ บทที่ 4
 • ตอนที่ 6 ภาค1 สังคมสมัยใหม่ บทที่ 5
 • ตอนที่ 7 ภาค 2 ศตวรรษที่ 20 กับโลกยุคโลกาภิวัฒน์ฯ บทที่ 6
 • ตอนที่ 8 ภาค 2 ศตวรรษที่ 20 กับโลกยุคโลกาภิวัฒน์ฯ บทที่ 7 ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 9 ภาค 2 ศตวรรษที่ 20 กับโลกยุคโลกาภิวัฒน์ฯ บทที่ 7 ตอนที่ 2
 • ตอนที่ 10 ภาค 2 ศตวรรษที่ 20 กับโลกยุคโลกาภิวัฒน์ฯ บทที่ 8

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก1
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

farohz
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก