ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

แม่ทั้งโลกเป็นเช่นนี้

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ชมัยภร แสงกระจ่าง
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 600 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • จากใจนักเขียน
 • ตอนที่ 1 โสนบานเช้า
 • ตอนที่ 2 ดวงนี้สร้างเอง
 • ตอนที่ 3 ยังไม่สิ้นกระแสธาร
 • ตอนที่ 4 ด้วยเลือดและวิญญาณ
 • ตอนที่ 5 ญ หญิงอดทน
 • ตอนที่ 6 วันที่แม่อยู่บ้าน
 • ตอนที่ 7 แม่ขา อย่าขี้บ่นนักเลย
 • ตอนที่ 8 นางพันธุรัต
 • ตอนที่ 9 กระจกบานนั้น
 • ตอนที่ 10 เรื่องนี้เศร้าจัง
 • ตอนที่ 11 สิ่งที่หลงอยู่
 • ตอนที่ 12 พาแม่ไปวัด
 • ตอนที่ 13 ขบวนการล่างู
 • ตอนที่ 14 คนสองฟาก
 • ตอนที่ 15 คืนที่เศร้าโศก
 • ตอนที่ 16 มะลิซ้อนสามต้น
 • ตอนที่ 17 ดอกโมกบาน
 • ตอนที่ 18 มิอาจซื้อ
 • ตอนที่ 19 ยายซ่าส์ส์ส์ตลอดกาลของหนู

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก1
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก