ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ใจที่วาง ทางที่เดิน

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: สนธิญาณ หนูแก้ว
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ธรรมะ/ศาสนา

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 261 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนำผู้เขียน
 • ตอนที่ 1 สู่หนทาง
 • ตอนที่ 2 คำสอน
 • ตอนที่ 3 เที่ยวป่า ค้นหาใจ
 • ตอนที่ 4 ชีวิตดุจดังขนนก
 • ตอนที่ 5 สติ
 • ตอนที่ 6 สองกระแส
 • ตอนที่ 7 ใช่หรือคือความงมงาย
 • ตอนที่ 8 พลัง
 • ตอนที่ 9 ปฏิบัติ

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก