ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บทความ

ลำดับ ชื่อบทความเรียง ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
201 สถาบันสิรินธรฯ เปิดตัว “เครื่องฝึกทรงตัว” เครื่องเดียวในไทย ป้องกันผู้สูงอายุหกล้ม เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 598
202 สมองที่มีรูปลักษณ์แตกต่างเป็นพิเศษสามารถบอกถึงโรคออทิสซึ่มในเด็กเล็กได้ล่วงหน้า บทความออทิสติก 740
203 สหภาพพม่า (UNION OF MYANMMAR) ประชาคมอาเซียน 702
204 สัญญาณเริ่มแรกของความยุ่งยากด้านการอ่าน 29/03/2010 บทความหน้าต่าง LD 549
205 สัตว์เลี้ยงสามารถช่วยเด็กที่มีอาการออทิสติกให้เรียนรู้ที่จะแบ่งปันและปลอบใจผู้อื่นได้ บทความออทิสติก 888
206 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC RREPUBLIC) ประชาคมอาเซียน 589
207 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (REPUBLIC OF THE PHILIPPINES) ประชาคมอาเซียน 588
208 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม(THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM) ประชาคมอาเซียน 581
209 สาธารณรัฐสิงคโปร์ (REPUBLIC OF SINGAPORE ) ประชาคมอาเซียน 648
210 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (INDONESIA) ประชาคมอาเซียน 465
211 สำเร็จ! นักศึกษาจีนประดิษฐ์ “หุ่นยนต์แปลงเสียงเป็นภาษามือ” เล็งติดตั้งตามสถานที่สาธารณะช่วยคนเป็นใบ้หูหนวก เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 599
212 สื่อดิจิตอลแห่งอนาคต (2) เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 511
213 สื่อดิจิตอลแห่งอนาคต (3) เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 514
214 สื่อดิจิตอลแห่งอนาคต(1) เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 527
215 สื่อดิจิตอลแห่งอนาคต(1)รอบรู้ไอที+รอบโลกเทคโนโลยี เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 487
216 สุดเจ๋ง! “แขนเทียมเลโก้” เพื่อเด็กพิการคว้ารางวัลนวัตกรรมดิจิตอลในงาน Netexplo เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 508
217 หาสาเหตุและรักษาโรคออทิสซึ่มโดยใช้การเคลื่อนไหว บทความออทิสติก 1,001
218 หุ่นยนต์ทำแทน แรงงานคนในญี่ปุ่น เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 504
219 ห้องชุดไฮเทคคุมระบบไฟผ่านแอพ เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 506
220 ห้องสมุดดิจิตอลออนไลน์: แนวทางการผลิตและการให้บริการสื่อสำหรับผู้พิการสื่อสิ่งพิมพ์ เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 3,484

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก