ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บทความหน้าต่าง LD

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
1 “แม่พิการเลี้ยงลูกอย่างไร” บทความหน้าต่าง LD 48
2 เครือข่ายสังคมออนไลน์ บทความหน้าต่าง LD 794
3 เมื่อเด็กแอลดีเล่นเฟสบุ๊ก บทความหน้าต่าง LD 830
4 เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กแอลดี บทความหน้าต่าง LD 1,394
5 เทคโนโลยีอำนวยความสะดวก: เครื่องมือช่วยการเรียนรู้ บทความหน้าต่าง LD 924
6 ทำให้การเขียนง่ายขึ้น: ช่วยให้เด็กติดต่อสื่อสารด้วยเสียง/สัญลักษณ์ได้โดยอัตโนมัติ ตอนที่ 2 บทความหน้าต่าง LD 720
7 ทำให้การเขียนง่ายขึ้น: ช่วยให้เด็กติดต่อสื่อสารด้วยเสียง/สัญลักษณ์ได้โดยอัตโนมัติ ตอนที่1 บทความหน้าต่าง LD 842
8 ทำให้เกิดผล: กลยุทธ์ที่จดจำง่ายเพื่อยกระดับการเรียนรู้ ตอนที่ 3 บทความหน้าต่าง LD 706
9 ทำให้เกิดผล: กลยุทธ์ที่จดจำง่ายเพื่อยกระดับการเรียนรู้ ตอนที่ 2 บทความหน้าต่าง LD 868
10 ทำให้เกิดผล: กลยุทธ์ที่จดจำง่ายเพื่อยกระดับการเรียนรู้ ตอนที่ 1 บทความหน้าต่าง LD 922
11 ความแตกต่างที่อาจมีผลต่อพัฒนาการ บทความหน้าต่าง LD 758
12 ใครกำลังทดสอบใครกันแน่? ตอนที่ 3 บทความหน้าต่าง LD 664
13 ใครกำลังทดสอบใครกันแน่? ตอนที่ 2 บทความหน้าต่าง LD 688
14 ใครกำลังทดสอบใครกันแน่? ตอนที่ 1 บทความหน้าต่าง LD 675
15 การตอบสนองต่อการเรียนการสอน (Response-to-Instruction) และการออกแบบการเรียนรู้ที่ใช้ได้ทั่วไป/ที่เป็นสากล (Universal Design for Learning): สองวิธีการที่อาจขัดแย้งกันได้ในชั้นเรียนปกติ ตอนที่ 3 บทความหน้าต่าง LD 1,384
16 การตอบสนองต่อการเรียนการสอน (Response-to-Instruction) และการออกแบบการเรียนรู้ที่ใช้ได้ทั่วไป/ที่เป็นสากล (Universal Design for Learning): สองวิธีการที่อาจขัดแย้งกันได้ในชั้นเรียนปกติ ตอนที่ 2 บทความหน้าต่าง LD 1,585
17 การตอบสนองต่อการเรียนการสอน (Response-to-Instruction) และการออกแบบการเรียนรู้ที่ใช้ได้ทั่วไป/ที่เป็นสากล (Universal Design for Learning): สองวิธีการที่อาจขัดแย้งกันได้ในชั้นเรียนปกติ ตอนที่ 1 บทความหน้าต่าง LD 1,288
18 วิธีช่วยเหลือเด็กก่อนที่จะล้มเหลว บทความหน้าต่าง LD 852
19 RTI และการอ่าน: การตอบสนองต่อการให้ความช่วยเหลือโดยสรุป บทความหน้าต่าง LD 937
20 วิธีช่วยให้เด็กเขียนหนังสือได้ดี: บทสัมภาษณ์ Steve Graham บทความหน้าต่าง LD 852

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก