ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ประดิษฐ์ระบบนำทางในอาคาร นวัตกรรมใหม่สำหรับคนตาบอด

หนังสือพิมพ์มติชน วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2555

 

 ...นายกอสทัส เบกริส และนายเอลเก โฟลเมอร์ นักวิทยาศาสตร์ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเนวาดา สหรัฐอเมริกา ร่วมกันคิดค้นระบบนำทางมีชื่อว่า “นาวาทาร์” ระบบนำทางภายในอาคารสำหรับผู้พิการทางสายตาซึ่งสามารถใช้งานบนสมาร์ทโฟนมาตรฐาน ระบบนำทาง “นาวาทาร์” มีความแตกต่างจากระบบนำทางในอาคารปัจจุบันซึ่งจำเป็นต้องใช้ตัวจับสัญญาณราคาแพงและมีน้ำหนักมาก รวมถึงโถงทางเดินภายในตัวอาคารก็จำเป็นที่จะต้องติดตั้งชุดส่งสัญญาณวิทยุซึ่งส่งสัญญาณไปยังตัวรับมือถือเพื่อค้นหาตำแหน่งของผู้ใช้ จึงเป็นเหตุผลให้ระบบนำทางในอาคารแบบเดิมๆ มีการนำไปใช้น้อย ในขณะที่ระบบนำทางนาวาทาร์ จะใช้ข้อมูลแผนที่ทางสถาปัตยกรรมซึ่งมีอยู่ทุกๆ อาคาร ใช้ตัวตรวจจับสัญญาณซึ่งมีอยู่ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่างเข็มทิศหรือตัววัดความเร็วเข้ามาช่วยในการตรวจหาตำแหน่งและนำทางผู้ใช้ในทุกๆ ก้าวเพื่อหาเส้นทางที่เหมาะสม
...นอกจากนี้ระบบนาวาทาร์ยังใช้การยืนยันตำแหน่งจากตัวผู้ใช้เองด้วยเสียงหรือการกดปุ่มที่ตัวโทรศัพท์หรือที่หูฟังบลูทูธเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการส่งสัญญาณจากระบบทางเดียว ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการใส่โทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าและเดินโดยใช้ไม้สำหรับคนตาบอดและตอบโต้กับระบบด้วยระบบแฮนด์ฟรี ทั้งนี้นายเบกริสและนายโฟลเมอร์อยู่ระหว่างพัฒนาระบบนำทางดังกล่าว เพื่อให้สามารถใช้งานได้ในสภาวะแวดล้อมอื่นๆ รวมถึงการใช้ร่วมกับระบบนำทางนอกอาคารซึ่งใช้ระบบนำทางด้วยดาวเทียมหรือจีพีเอส
 

 

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก