ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง

ลำดับ ชื่อบทความเรียง ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
81 “มาตรฐานองค์กรคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 339
82 “มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 393
83 “มาตรา 35” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 277
84 “มิสเจเนวีฟ คอลฟีลด์” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 258
85 “มุมมองของนักดนตรีมืออาชีพกับลูกศิษย์คนพิการ ตอน 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 318
86 “มุมมองของนักดนตรีมืออาชีพกับลูกศิษย์คนพิการ ตอน 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 309
87 “รถเมล์ชานต่ำ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 306
88 “รายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ” ตอนที่1 รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 312
89 “รายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ” ตอนที่2 รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 290
90 “วันคนพิการสากล ตอนที่ 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 54
91 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 337
92 “วันเด็ก”ของหนู รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 406
93 “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ได้หยุดที่ความพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 285
94 “ศัยกภาพคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 353
95 “ศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 338
96 “ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 871
97 “ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 427
98 “สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 120
99 “สภาพแวดล้อม” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 337
100 “สรุป 5 ข่าวที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 274

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก