ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“การจ้างงานคนพิการทางสติปัญญา จ.นครพนม”

บทสัมภาษณ์ : คุณปฐมพร ปานลักษณ์ ประธานชมรมผู้ปกครองของคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดนครพนม ออกอากาศ : วันอาทิตย์ที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

          สมาคมคนพิการทางด้านสติปัญญา และเด็กพิเศษ มีสมาชิกแล้วเกือบ1500 คน หน้าที่ และความรับผิดชอบของสมาคมคือการหาสถานประกอบการที่เหมาะสมให้กับสมาชิก ตอนนี้จึงต้องเร่งดำเนินการเพื่อประสานงานกับผู้ประกอบการตอนนี้กำลังทำงานกันหามรุ่งหามค่ำทุกฝ่าย ต้องขอขอบคุณ กรรมการและทีมงาน ที่ทำงานกันไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทุ่มเทเพื่อสมาชิกคนพิเศษของเรา ทำเอกสาร ให้ผู้ประกอบการเข้าใจได้ง่ายๆ ช่วยเหลือแนะนำผู้ประกอบการให้ผู้ประกอบการเข้าใจว่าจ้างงานคนพิการมีความสะดวกและง่ายกว่าส่งเงินเข้ากองทุน จะได้ย้าย จากมาตรา 34 จ่ายเงิน มาทำ 33 จ้างงาน และ 35 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 จัด อาชีพอิสระ สัมปทาน หรือช่วยเหลืออื่นใด (มีเอกสารดาวน์โหลด)

          บริษัทหรือผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมใหม่ในการจ้างงาน และต้องการสนับสนุนอาชีพคนพิการก็สามารถทำได้เช่นกัน หากมีความสนใจก็สามารถนำเสนอผู้บริหารเพื่อตัดสินใจในการรับคนพิการหรืออยากจะช่วยคนพิการให้มีงานก็แนะนำบริษัทในเครือหรือสำนักงานใหญ่ได้เช่นกัน นอกจากนี้ทางสมาคมยังได้มอบแผ่นหนังเดอะดาวน์ เป็นคนธรรมดามันง่ายไป ไว้เพื่อทำกิจกรรม ในโรงงานหรือสถานประกอบการเพื่อรับรู้และเข้าใจ กลุ่มคนพิการทางสติปัญญาและเด็กพิเศษ ว่ามีความสามารถในการทำงานได้จริงมีตัวอย่างให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้ว

            สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย และกิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป ในการพัฒนา "โมเดลธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ เพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการทางสติปัญญาสู่การมีงานทำอย่างยั่งยืน ศูนย์นวัตกรรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา หรือ ABLE ดำเนินงานตามแนวคิดที่เชื่อว่า “ทุกคนมีความรู้ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง เพียงเปิดใจและให้โอกาส”

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก