ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง

ลำดับ ชื่อบทความเรียง ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
21 วันใหม่ของเด็กพิการ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 117
22 สตรีพิการดีเด่น ปี ๒๕๕๙ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 273
23 เพลง "ทำดีเพื่อพ่อ" และร้องเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 273
24 “Bike for Dad คนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 347
25 “MUSIC INSPIRES สถาบันดนตรีเพื่อคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 126
26 “กองทุนคนพิการที่ญี่ปุ่น” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 554
27 “การขับเคลื่อนกลุ่มคนพิการทางสติปัญญา จ.นครสวรรค์” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 374
28 “การขับเคลื่อนงานของคนพิการทางสติปัญญา จ.ระยอง” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 347
29 “การจ้างงานคนพิการของรัฐ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 426
30 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 279
31 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 341
32 “การจ้างงานคนพิการทางสติปัญญา จ.นครพนม” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 318
33 “การช่วยเหลือเด็กออทิสติกที่ไม่สามารถเรียนได้” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 62
34 “การดำเนินงานของมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 118
35 “การดูแลเด็กพิเศษทางสติปัญญา ตอนที่ 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 144
36 “การดูแลเด็กพิเศษทางสติปัญญา ตอนที่ 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 135
37 “การตั้งศูนย์บริการคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 442
38 “การประกาศอิสรภาพของคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 137
39 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินค้าของคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 272
40 “การพัฒนาศักยภาพด้านการแสดงของคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 287

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก