ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง

ลำดับ ชื่อบทความเรียง ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
21 สตรีพิการดีเด่น ปี ๒๕๕๙ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 242
22 เพลง "ทำดีเพื่อพ่อ" และร้องเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 241
23 “Bike for Dad คนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 321
24 “MUSIC INSPIRES สถาบันดนตรีเพื่อคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 79
25 “กองทุนคนพิการที่ญี่ปุ่น” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 488
26 “การขับเคลื่อนกลุ่มคนพิการทางสติปัญญา จ.นครสวรรค์” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 342
27 “การขับเคลื่อนงานของคนพิการทางสติปัญญา จ.ระยอง” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 306
28 “การจ้างงานคนพิการของรัฐ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 391
29 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 250
30 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 309
31 “การจ้างงานคนพิการทางสติปัญญา จ.นครพนม” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 269
32 “การช่วยเหลือเด็กออทิสติกที่ไม่สามารถเรียนได้” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 14
33 “การดำเนินงานของมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 71
34 “การดูแลเด็กพิเศษทางสติปัญญา ตอนที่ 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 107
35 “การดูแลเด็กพิเศษทางสติปัญญา ตอนที่ 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 96
36 “การตั้งศูนย์บริการคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 394
37 “การประกาศอิสรภาพของคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 87
38 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินค้าของคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 241
39 “การพัฒนาศักยภาพด้านการแสดงของคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 251
40 “การฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชตามแนวคิดใหม่ ตอน 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 300

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก