ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

นานาสาระ : แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นานาสาระ : แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ระบบขนส่งมวลชน ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ ลงพื้นที่สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ โดยเน้นสถานีที่มีการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ คือ สถานีพญาไท เชื่อมต่อรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีมักกะสัน เชื่อมต่อรถไฟฟ้าใต้ดิน เอ็มอาร์ที และสถานีสุวรรณภูมิเชื่อมต่อกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่ง ประธานเครือข่ายระบบราง มานิตย์ อินทร์พิมพ์ (ซาบะ) ยอมรับว่า แต่ละสถานีมีการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ แต่ยังมีจุดบกพร่องที่ต้องการให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เช่น พื้นผิวถนนและทางลาดบริเวณจุดเชื่อมต่อ ห้องน้ำ และช่องว่างระหว่างชานชาลากับขบวนรถ รวมถึงลิฟท์ที่ถึงแม้ว่าจะครบทุกสถานีแต่ยังมีขนาดเล็ก ซึ่งคุณมานิตย์ บอกด้วยว่า ภาพรวมขนส่งมวลชนของไทยยังมีจุดอ่อนอีกมาก หากประเมินก็มองว่ามีการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับผู้พิการเพียง 20% ดังนั้นควรมีคณะทำงานร่วมโดยให้ผู้พิการมีส่วนแสดงความคิดเห็น ในขั้นตอนออกแบบก่อสร้างเพราะการมาแก้ปัญหาภายหลังนั้นไม่สามารถแก้ไขได้ 100% รวมถึงต้องการให้มีการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกครอบคลุมผู้พิการทุกประเภทโดยเฉพาะผู้พิการทางสายตา อย่างไรก็ตาม ทนง ศักดิ์ศรีวิทยากูล ผู้จัดการแผนกความปลอดภัยและควบคุมคุณภาพ บริษัท รถไฟฟ้า รฟท. จำกัด ได้เป็นตัวแทนรถไฟฟ้าแอร์พร์อตเรลลิงค์มารับเรื่องไว้   มานิตย์ อินทร์พิมพ์ (ซาบะ) / ประธานคณะติดตามระบบราง ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนต้องขึ้นได้: “สิ่งต่างๆ สร้างมาแล้วใช้ไม่ได้ การก่อสร้างทีหลังแทบจะเป็นไปไม่ได้ เราจะไม่ส่งสัญญาณอย่างเดียว คราวนี้เข้าถึงตัวผู้บริหารระดับนโยบายแล้ว
 

เกร็ดความรู้ : ถ้อยคำแห่งปัญญา แง่คิดดีดีในการดำเนินชีวิต
"ถ้อยคำ" ของปัญญา โดย Warren Buffet
1.) ในการทำมาหากิน : อย่าพึ่งพิงรายได้ช่องทางเดียว ใช้การลงทุนสร้างโอกาสที่สอง
2.) ในการใช้จ่าย : หากคุณใช้เงินเพื่อซื้อสิ่งที่ไม่จำเป็น ไม่นานคุณจะต้องขายสิ่งที่จำเป็น
3.) ในเรื่องการออม : อย่าเก็บเงินที่เหลือจากการใช้จ่าย แต่ใช้จ่ายด้วยเงินที่เหลือจากการเก็บ
4.) ในความเสี่ยง : อย่าทดสอบความลึกของแม่น้ำด้วยเท้าทั้งสองข้าง
5.) ในการลงทุน : อย่าวางไข่ที่มีทั้งหมดในตะกร้าใบเดียว
6.) บนการคาดหวัง : ความซื่อสัตย์เป็นของขวัญราคาแพงมาก อย่าคาดหวังมันจากคนราคาถูก
7.) ถ้าคุณกำลังรู้สึกหดหู่แสดงว่าคุณกำลังใช้ชีวิตอยู่กับอดีต ถ้าคุณกำลังกังวล แสดงว่าคุณกำลัง ใช้ชีวิตอยู่กับอนาคต ถ้าคุณกำลังอยู่อย่างสงบแสดงว่าคุณกำลังมีชีวิตอยู่ปัจจุบัน อดีตเป็นเศษกระดาษ ปัจจุบันเป็นหนังสือพิมพ์ และในอนาคตเป็นกระดาษคำถาม
8.) เมื่อมีสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ คุณมีทางเลือกสามทางให้มันกำหนดคุณ ให้มันทำลายคุณ หรือให้มันสร้างคุณให้เข้มแข็งขึ้น
9.) กระเป๋าว่างเปล่าสอนคุณได้นับล้านสิ่งเกี่ยวกับชีวิต แต่กระเป๋าเต็มทำให้คุณเสียได้นับล้านวิธี
10.) ตาของเราอยู่ด้านหน้าเพราะการมองไปข้างหน้าสำคัญกว่าที่จะมองย้อนกลับไปข้างหลัง
11.) เราใช้ดินสอเมื่อเรายังเล็ก แต่ตอนนี้เราใช้ปากกา ... คุณรู้ไหมว่า ทำไม?
เพราะความผิดพลาดในวัยเด็กสามารถลบออกได้ แต่ความผิดพลาดตอนโตลบออกไม่ได้ ดังนั้นจงอ่านและเขียนอย่างระมัดระวัง ไม่เช่นนั้น ชีวิตจะเป็นเหมือนกระดาษชำระ
 
แนะนำและติชมรายการได้ที่ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐   

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz แนะนำและติชมรายการได้ที่ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก